Lærer advarer mot nye lærebøker

Foto: Marvin Esteve fra Unsplash
Foto: Marvin Esteve fra Unsplash

Det er farlig å gi barna disse tankene i hodet, sier lærer Eivind Gjerde.

Gjerde reagerte kraftig på hvordan kjønn og seksualitet fremstilles i samfunnsfagboken Arena 5 for 5.-klassinger.

– Jeg er egentlig for gammel til å bli sjokkert, men det jeg leste skremte meg virkelig, sier han til Dagen.

Mener boken oppmuntrer til kjønnsforvirring

Et av eksemplene som Gjerde reagerer på er følgende spørsmål i læremiddelet:

«Vet du helt sikkert hva som er din seksuelle identitet, eller lurer du litt?».

Også setninger som «Verken kjønnsorganer eller oppdragelse gir svaret på hvordan man opplever sin egen identitet» opprører Gjerde.

– Det virker som boka gir oppgaver med sikte på å få barna til å tvile på sin egen kjønnsidentitet. Det er veldig alvorlig, sier han.

Han mener forfatterne av læremiddelet presser egne problemstillinger ned på barn.

– Det er farlig å gi barna disse tankene i hodet. Barn er av natur åpne og lettpåvirkelige. Dette oppmuntrer barna til usikkerhet, mener han.

«RADIKAL KJØNNSTEORI»: Lærer Eivind Gjerde går hardt ut mot læremiddelet Arena 5, samfunnsfag for femteklassinger. Foto: Privat

Han frykter at boken kan være med på å forvirre norske barn som ellers ikke ville strevd med slike tanker.

Mener forfatterne har en agenda

En av forfatterne bak læreboken er Guro Sibeko. Hun er lektor i nordisk didaktikk (jou.anm undervisningslære) og tidligere nestleder i den ideologiske organisasjonen FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Hun er også selv lesbisk.

Gjerde mener Sibeko, men sin bakgrunn fra FRI, kan ha hatt en agenda med innholdet som omhandler kjønn og seksualitet.

– Det virker som hun har hatt en agenda med det hun skriver i denne læreboken. Dette er på grensen til propaganda fra en ideologisk aktør. Det er snakk om veldig sterke og høyrøstede krefter som ønsker å tre denne radikale kjønnsideologien nedover hodet på det norske folk, sier Gjerde.

Dagen har vært i kontakt med Sibeko. Hun er blitt gjort kjent med at hennes navn trekkes fram i artikkelen, men hun ønsker ikke å svare på spørsmålet om hun som tidligere nestleder i FRI har hatt en ideologisk agenda med innholdet i boken.

Hun henviser i stedet til forlaget Aschehoug Undervisning for kommentar.

Forsvarer læreboken

Karine Kjekshus Alstad er redaksjonsleder for samfunnsfag i Aschehoug Undervisning. Hun skriver i en e-post til Dagen at Arena 5 er et læremiddel som skal dekke alle kompetansemålene i samfunnsfag etter 7. trinn.

Disse er forankret i styringsverktøyet fra Utdanningsdirektoratet, Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020.

Ett av kompetansemålene er at elevene skal «reflektere over variasjoner i identiteter, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte kva ein kan gjøre om grenser blir brotne.»

Alstad påpeker at det er fire forfattere, en redaksjon og flere fag- og lærerkonsulenter som har vurdert innholdet i Arena 5.

Avviser ideologisk kjønnskamp

Alstad reagerer sterkt på spørsmålet om Aschehoug med denne læreboken tar del i en ideologisk kjønnskamp rettet mot barn og unge.

– I en av oppgavene i boken på side 37 bes barna reflektere over følgende spørsmål «Vet du helt sikkert hva som er din seksuelle identitet, eller lurer du litt?». Oppmuntrer dere med dette barn til å teste ut sin egen kjønnsidentitet?

– Vi håper innholdet i Arena 5 vil hjelpe barn og unge til å bli kjent med og reflektere over variasjoner i identiteter, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, sier hun.

– Spørsmålsstilling er et didaktisk grep som nettopp åpner opp for refleksjon og nysgjerrighet – og som kan skape bevissthet om forhold som ikke alle barn lærer om hjemme.

– Styrke heller enn en ulempe

– En av forfatterne bak boken, Guro Sibeko, som Dagen har vært i kontakt med, er tidligere nestleder i FRI. Kan dere forstå at det for noen virker som hun har hatt en ideologisk agenda med innholdet i læreboken som har å gjøre med kjønn og seksualitet?

– Vi velger selvsagt ikke forfattere ut ifra seksuell legning eller politisk ståsted. I den grad Sibekos bakgrunn fra FRI er relevant, ser vi det snarere som en styrke enn som en ulempe. En forfattergruppe som kan representere ulike ståsteder og synsvinkler gjør oss bedre i stand til å speile mangfoldet i det norske samfunnet.

Alstad skriver videre at forlaget har benyttet seg av et forfatterteam med høy faglig og pedagogisk kompetanse.

– Forfatterteamet bak Arena 5 består av fire forfattere som alle har bidratt med sitt inn i alle kapitlene i boka. Samtidig har forlagets redaksjon sikret kapitlenes faglige kvalitet og integritet ved å benytte konsulenter fra respektive fagmiljøer.

Langt unna flertall for tredje kjønn

Eivind Gjerde reagerer i tillegg på at det kjønnsnøytrale pronomenet «hen» nevnes i boken som et alternativ til pronomenene «han» og»hun».

Det stiller Aschehoug Undervisning uforstående til.

– Dette er et pronomen vi ikke bruker gjennomgående i boka, men som du finner en forklaring på på side 238. Der skriver vi også at «alle må få bestemme hvilket pronomen som skal brukes om dem», svarer Alstad.

Flere land har allerede innført en tredje juridisk kjønnskategori. Land som Tyskland, Australia og India endret lovverket de siste ti årene.

I Norge er man derimot langt unna et flertall for et tredje kjønn. SV, Rødt, MDG og Venstre støtter det, men de store partiene sier nei.

Da SV i vinter fremmet forslag i Stortinget om å innføre en ny kjønnskategori, fikk de bare støtte fra Rødt og MDG.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter