Kvinneprestmotstander vikarierer som sokneprest, presteforeningen reagerer

Saint John's Seminary fra Unsplash
Saint John's Seminary fra Unsplash

Dette er veldig skuffende. Jeg trodde vi var ferdig med denne praksisen i Den norske kirke, sier Martin Enstad, leder i Presteforeningen til Vårt Land.

Den nye soknepresten i bygda Ørskog i Ålesund kommune mener at kvinner ikke kan være prester. Likevel har Den norske kirkes biskop i Møre, Ingeborg Midttømme, ønsket ham velkommen til prestetjeneste, kunne Bygdebladet og Sunnmørsposten melde denne uken.

Vidar Nes Mygland (32), som er ansatt i et fire-måneders vikariat som sokneprest i Ørskog, sier til den ene lokalavisen:

– Jeg er fullt klar over at jeg er ansatt i en kirke med kvinnelige prester. Og jeg ønsker de det beste i deres tjeneste. Men jeg kan ikke ha gudstjeneste sammen med dem.

Ansettelsen reagerer Enstad sterkt på. Han viser til at Bispemøtet i oktober i fjor vedtok at det ikke er adgang for mannlige prester til å reservere seg mot samarbeid med kvinnelige kolleger.

– At biskopen likevel velger å ansette en vikarprest med en slik praksis, mener vi er et brudd på det biskopene er blitt enige om, sier han.

Enstad sier til Vårt Land at han vil ta opp ansettelsen både med Bispemøtets preses, samt Kirkerådets direktør.

Gir et dårlig signal

Enstad mener ansettelsen gir et dårlig signal nå som kirken står midt oppi oppfølgingen av undersøkelsen om kvinnelige presters arbeidsmiljø fra mai i år. I den går det blant annet fram at om lag én av tre i norske bispedømmer i Den norske kirke har opplevd uønskede hendelser basert på at de er kvinnelige prester.

Undersøkelsen ble satt i gang etter debatten som pågikk i fjor høst om hvorvidt mannlige prester kunne reservere seg mot kvinnelige kolleger

– Ved å ansette en prest som ikke kan ha tjenestefellesskap med kvinnelige prester, tar man ikke på alvor de funnene som er gjort i undersøkelsen, mener Enstad.

På spørsmål fra Vårt Land om hva han mener bør skje i denne saken, svarer han:

–Jeg kan ikke konkret kommentere denne enkeltsaken, men generelt må det bli slutt på denne praksisen. Biskopene må følge opp sine egne vedtak. De har ingen troverdighet hvis de fortsetter å opprettholde praksisen.

Vil bli fulgt opp til uken

Vårt Land har spurt biskop i Møre, Ingeborg Midtttømme, hvordan hun forsvarer den aktuelle ansettelsen i lys av Bispemøtets vedtak.

Hun svarer følgende i en skriftlig uttalelse:

«Ja, det er riktig at presten fikk tilbud om et kort vikariat hos oss innenfor de rammer som gjelder for all prestetjeneste; herunder Bispemøtets vedtak som jeg selv var med på å fatte. Disse rammene sier han nå offentlig at han ikke kan følge med de konsekvenser det får», skriver hun.

Videre opplyser hun at saken denne helgen er blitt håndtert av henne som biskop, og vil bli videre fulgt opp av andre medarbeidere i hennes planlagte tjenestefravær i uken som kommer.

«Utover dette har vi ingen kommentarer», skriver Midttømme.

Bispemøtets preses var ikke tilgjengelig for kommentar på lørdag. Vårt Land har vært i kontakt med Kirkerådets direktør om Presteforeningens utspill. «Dette er en sak for preses og biskopen i Møre», skriver hun i en tekstmelding. Vikarprest Vidar Nes Mygland ønsker ikke å uttale seg om saken.

Fikk ikke jobben

Mygland har også tidligere fått medieoppmerksomhet for sitt standpunkt om kvinnelige prester. I april kunne Tvedestrandsposten melde at selv om han var den eneste søkeren til stilling som sokneprest, fikk han ikke jobben. Bispedømmerådet fikk siste ord i ansettelsessaken og valgte å lyse ut stillingen på nytt.

Mygland uttalte den gang at han ikke fikk noen begrunnelse for avslaget, men så ingen annen grunn enn at det skyldes hans syn på kvinnelige prester, skrev Vårt Land.

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Cecilie Johnsen fra Unsplash

MF beklager overfor skeive

– I år flagger vi med regnbueflagget i juni måned for å markere og synliggjøre mangfold, toleranse og inkludering. Det sa rektoren ved MF vitenskapelig