Biskop Ingeborg Midttøme ut mot vikarprest som mener at prestetjenesten er forbeholdt menn

Foto: Samuel Mcgarrigle fra Unsplash
Foto: Samuel Mcgarrigle fra Unsplash

Prest Vidar Nes Mygland ble nylig ansatt som vikarprest i Ørskog i tre måneder. Nå har uttalelser han kom med i lokalavisa Bygdebladet og til Sunnmørsposten vakt reaksjoner, melder NRK.

Til Bygdebladet sa Mygland at han mener kvinner ikke kan være prester, og til Sunnmørsposten sa han at han ikke vil holde gudstjenester med kvinnelige kollegaer.

I oktober 2020 slo Bispemøtet fast at en prest ikke kan avstå fra samarbeid med prestekollegaer.

Nå sier biskop Ingeborg Midttøme i Møre bispedømme til avisen Dagen at dette kan få konsekvenser for presten.

– Han har ingen særavtale som gjør at han kan velge å ikke samarbeide med kvinnelige prester, sier hun til NRK, og bekrefter at det kan ende opp med at han må slutte i vikariatet.

Hun opplyser at hun har hatt en lang telefonsamtale med ham om saken.

Mygland selv sier til NRK at han ikke vil kommentere saken før han har snakket mer med biskopen.

Dagen skrev i fjor om Mygland etter at han som eneste søker ikke fikk den ledige stillingen som sogneprest i Åmli. Agder og Telemark bispedømmeråd vedtok å lyse ut stillingen på nytt.

Til Dagen forklarte Mygland at hans syn på prestetjenesten er basert på en lesning av Paulus.

– Det er en tematikk som er veldig tydelig tatt opp av Paulus i Bibelen. Jeg klarer ikke å bortforklare eller se bort fra tekstene, sa Mygland.

Videre viste han til at det er lang praksis for at mannlige prester med et syn som hans kan få unntak fra å jobbe sammen med kvinnelige prestekollegaer.

– De over 60 årene Den norske kirke har ordinert kvinner til prestetjeneste, har det vært praksis at noen mannlige prester ikke har liturgisk fellesskap i det hele tatt. Jeg forstår ikke hvorfor ny praksis skal etableres nå, uttalte Mygland i fjor.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter