Kristne med tradisjonelt syn på samliv og seksualitet utestenges

Foto: Isaiah Rustad fra Unsplash
Foto: Isaiah Rustad fra Unsplash

Såkalt «cancel culture» rammer særlig dem som står for et tradisjonelt syn på ekteskap, familie og seksualitet, sier Dag Nygård, spesialrådgiver i Norge Kristne Råd (NKR) til avisen Vårt Land.

Under forrige ukes innspillsmøte til Ytringsfrihetskommisjonen, som skal se på rammene for ytringsfrihet i dagens samfunn, satt Nygård blant annet søkelyset på en utvikling der kristne organisasjoner blir utsatt for boikott, såkalt «cancel culture».

Det betyr boikott av personer eller organisasjoner som har meninger andre opplever som fornærmende.

Begrepet ble blant annet brukt under høstens debatt om hendelsene ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Der boikottet medstudenter en gruppe studenter som var kritiske til et opprop som tok til orde for et økt fokus på strukturell rasisme på skolen.

Konservative i risikosonen

Overfor Vårt Land trekker Nygård frem boikott av lokaler både til Brunstad Christian Church (tidligere Smiths venner) og konferansesenteret Q42, som eksempel på boikott rettet mot kristne organisasjoner. Ifølge Nygård er det særlig kristne med «tradisjonelle standpunkter» som er utsatt.

På spørsmål fra Vårt Land om han ser likheter mellom debatten knyttet til Kunsthøgskolen i Oslo og boikotten av kristne organisasjoner, svarer han:

– Uten å gå inn i den debatten, er jeg tilbøyelig til å mene at effekten blir tilsvarende: En polarisert debatt preget av fiendebilder skaper en ytringsangst som blokkerer den åpne og opplysende samtalen.

Han trekker også frem debatten om reservasjonsadgangen i abortsaken som et eksempel.

-På mange måter har det akselerert. Det skyldes nok at det er mye lettere i dag å mobilisere via sosiale medier. Vi så ikke dette debattklimaet for 20 år siden.

Ifølge Nygård føyer boikotten av kristne organisasjoner seg inn i en bredere internasjonal tendens, og han sier til Vårt Land:

 Dersom man har synspunkter som avviker fra flertallets synspunkt blir de nærmest gjort til en samfunnsfiende som må utestenges. Dette ser man også innenfor media og akademia.

Han trekker frem fjorårets storm rundt Harry Potter-forfatteren J.K Rowling, etter at hun skrev en Twitter-melding som mange tolket som støtende mot transseksuelle.

 Mange brukte boikottredskapet som et middel for å bringe stemmer til taushet.

Toleranse innebærer også å tåle det man ikke liker.

 

Nygård mener at man selvsagt har rett til å boikotte varer og tjenester, men legger til at boikott som instrument i den offentlige debatt bør brukes med varsomhet. Ifølge ham er det lett å mobilisere på bakgrunn av «fordreide og polariserte» fremstillinger.

-Toleranse innebærer også å tåle det man ikke liker. Dersom man skal boikotte alt man er uenig i saboterer man den offentlige samtalen og konstruktive meningsutvekslinger.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter