Den Norske Kirke henter sex-info fra organisasjonen FRI

Foto: Dmitry Grigoriev fra Unsplash
Foto: Dmitry Grigoriev fra Unsplash
Den Norske Kirke anbefaler “Skeiv sexhåndbok” til alle. Det er ikke en tolkning, kirken skriver faktisk ordrett: “Heftet er beregnet på alle ungdommer” i DNK sin ressursbank:
En av dem som reagerer på dette er Therese Egebakken, bispedømmerådsmedlem i Stavanger og Kirkerådsmedlem. På Verdidebatt skriver hun blant annet følgende:

Denne håndboken er laget av Skeiv ungdom og er ganske undervisningsutformet med detaljert tekst om hvordan man kan ha samleie på ulike måter, jeg vil påstå at teksten er mer innholdsrik i denne håndboken og på et større detaljnivå enn hva du finner i naturfagsboken på den vanlige ungdomsskole.

«Den handler om sex, seksuell helse og seksuelt overførbare infeksjoner. Heftet er beregnet på alle ungdommer, uavhengig av seksuell orientering».

Jeg lurer veldig på følgende: Støtter Den norske kirke alt av innhold i denne håndboken? For det som legges ut på Ressursbanken bør vel Den norske kirke kunne stå inne for når det publiseres som ressurser her?

Jeg tar dermed utgangspunkt i at Den norske kirke stiller seg bak denne håndboken og hele dens innhold. Da lurer jeg på hvordan Kirken argumenterer for BDSM, andre grove skildringer i teksten og i samme håndbok oppgis organisasjonen FRI helt på slutten som en av flere man kan kontakte for relevant info.

Betyr dette at Den norske kirke også stiller seg bak den svært liberale politiske plattformen til organisasjonen Fri?

Dette er imidlertid ikke en nyhet, og Den Norske Kirke har kommentert dette tidligere. I oktober i år kommenterte Jan  Christian Kielland, avdelingsdirektør for kirkefag og økumenikk, kritikken slik

– I Den norske kirke har vi rom for ulike syn på seksualitet og samliv. Det har også Kirkemøtet gitt uttrykk for, og da trengs det ulike ressurser for ulike miljøer og ansatte. Det er primært ansatte og frivillige som bruker ressursbanken og legger til rette for mangfold.

På spørsmål fra Dagen om Skeiv Ungdom en av kirkens samarbeidspartnere, svarer Kielland:

 Ja, det vil jeg si – bredt forstått. Vi har ikke et formalisert samarbeid, og hvis man skal være pirkete, så ligger ikke deres ressursmateriell i Ressursbanken, men vi har lenket opp til det.

Jeg tenker at uavhengig av teologisk syn, så kan det være positivt for kirkelig ansatte å sette seg inn i materiell som er laget av de som har høy kompetanse på å vokse opp med en annen legning og som er en minoritet. Det bør vi forholde oss til som kirke og reflektere rundt. I konfirmasjonsundervisningen møter vi en stor bredde, og da må vi kjenne til den bredden.

Vi har rom for mangfold, og det er ulike syn på dette i Den norske kirke. Der fins ansatte og miljø i kirken som er helt enige i at det fins flere enn to kjønn og at det er et større mangfold på det feltet enn vi finner i bibelske tekster.

På spørsmål om det er kirkens oppgave å bekrefte denne ideologien, svarte han:

 Det vil det også være ulike syn på i Den norske kirke, men uansett hva man mener om det, så bør man kjenne til Skeiv Ungdom og andre aktører som kjenner feltet. Vi må være i dialog om det. Det er en del av å være kirke i samfunnet i dag og i vår tid.

Hva som er bibelsk, vil det være ulike meninger om. Vi har blant annet et opplegg som Damaris har laget og som heter «Grill en kristen». Der er det også en video om seksualitet der man sier at seksualiteten hører til inne i rammen av ekteskapet.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Medisin

Skottland responderer på Cass-rapporten

Skottlands regjeringsparti Scottish National Party (SNP) suspenderer bruken av pubertetsblokkere i en stor helomvending, etter å ha lest en knusende britisk rapport av barnelegen Hilary