Ung.no er drevet av Bufdir, og dermed statlig finansiert, og som det står på nettstedets forside: «Kvalitetssikret og offentlig informasjon».

Flere har reagert på svarene fra Ung.no, og blant dem er biolog og UiO-professor Kristian Gundersen. Han sier til Minerva  at svaret springer ut av radikal kjønnsideologi:

Å basere offentlig rådgivning på ideologi er ikke greit. Og det er det man gjør når man påstår at det å mene at det kun finnes to kjønnskategorier er det samme som å tro at jorden er flat.