KrFs Olaug Bollestad: Regjeringens forslag til forbud mot konverteringsterapi ligner deres eget

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Torsdag la kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) fram forslaget om forbud mot terapi som tar sikte på å endre noens kjønnsidentitet eller seksuelle orientering.

– Noen blir altså utsatt for konverteringsterapi. Det er en skadelig praksis der noen metodisk og med hensikt forsøker å endre på andre folk på grunn av hvem de er og hvem de elsker. Nå blir det endelig forbudt, sa Trettebergstuen.

Det omfatter også markedsføring, som var unntatt i Solberg-regjeringens forslag i fjor. I motsetning til dette forslaget er det heller ikke satt en øvre aldersgrense på 16 eller 18 år.

Trettebergstuen, som selv er åpent lesbisk, understreket at planmessighet er avgjørende.

– Det er noen handlinger som helt åpenbart rammes av forbudet. For eksempel samtaleterapi, hypnose eller medisinske behandlinger.

Siden regjeringen ikke har flertall i Stortinget, er de avhengige av støtte fra opposisjonen. Men ingen av partiene protesterer så langt på forslaget. KrFs Olaug Bollestad kommenterer forslaget slik til Dagen:

– KrF har vært opptatt av å beskytte sårbare barn og voksne mot å bli utsatt for uholdbart press og skadelig behandling. Loven må beskytte, men ikke få utilsiktede konsekvenser.

– Med første øyekast ser dette ganske likt ut som det vi foreslo, og nå skal dette på høring. Vi vil følge høringsinnspillene og det endelige lovforslaget. Det blir viktig for KrF at grensene opp mot trosfriheten og ytringsfriheten er klare og at loven ikke bryter med dette,

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Eyestetix Studio fra Unsplash

Intervju med prest Jan Bygstad

Kanal 10 og Marita Moltu møter prest i DELK, Jan Bygstad i programmet Kanal 10 Kveld der temaet er vår tids seksuelle revolusjon, og spesielt