Professor Eivor Oftestad: NRK fremmer surrogati

Gravid kvinne
Foto: Jonathan Borba fra Unsplash

NRK publiserte søndag en omfattende reportasje om Ørjan og reisen hans til å bli pappa. Det har skapt debatt.

Ørjan er 50 år gammel, og har brukt 1,4 millioner kroner på å bli pappa. Alene. Dette gjør han gjennom bruk av en surrogatmor i USA.

Surrogati går ut på at en kvinne bærer frem og føder et barn på vegne av noen andre som skal være barnets juridiske foreldre.

Alminneliggjør surrogati

– Det er naivt å tro annet enn at NRK har valgt å lage denne fortellingen for å alminneliggjøre og dernest legalisere surrogati for enslige menn, skriver Eivor Oftestad i en artikkel publisert på nettstedet Minerva.

Oftestad er forfatter og professor i kristendomshistorie ved Høgskolen i Innlandet. Hun mener det er problematisk at NRK publiserer «feel-good-historier» på denne måten.

– Personfokus virker alltid opinionsdannende og tilsvarende lammende på kritiske perspektiver.

Oftestad mener at NRK ikke har vært tilstrekkelig kritisk i denne saken. Det er journalistikkens jobb å stille kritiske spørsmål, selv med sårbare utgangspunkt, konstaterer hun.

– Derfor er det også vanskelig ikke å tolke inn en agenda i reportasjen: at den nettopp vil fremme legalisering av surrogati, som en del av det litt diffuse regnbue-paradigmet, skriver Oftestad.

– Uønsket effekt

Oftestad mener at det personlige må være en del av en overordnet drøfting, for ikke at saken skal ha en uønsket meningsdannende effekt.

– Hvilke kritiske spørsmål er det du savner i reportasjen om Ørjan?

– Jeg tror det intime fokuset på en enkeltperson kommer litt i veien for en overordnet diskusjon om surrogati, hvor man får stilt de kritiske spørsmålene, sier hun til Dagen.

– Det er vanskelig å tenke overordnet når man leser om en levende baby.

Hun synes det er galt å gjøre barn til våre egne personlige prosjekt. Det er et trekk i kulturen som må under debatt.

– Det denne NRK-saken fremmer, er antakelig en mer positiv innstilling til altruistisk surrogati, noe som også er en del av FRI sin agenda, og en del av «regnbue-paradigmet», mener Oftestad.

– Hva betyr det?

– Det handler blant annet om legitimeringen av helt nye familiestrukturer. Poenget er å ta utgangpspunkt i de mangfoldige familiestrukturene som eksisterer i stedet for en tanke om hva en familie er fra naturens side. Surrogati er en måte å lage en familie på som ikke er resultat av en reproduktiv relasjon.

 

Dagen

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter