KrF vil stemme mot forslag til forbud mot konverteringsterapi

Stopp
Foto: Tim Foster fra Unsplash

Et bredt flertall på Stortinget stiller seg bak regjeringens forslag om forbud mot konverteringsterapi, melder NTB.

Stortinget skal stemme over saken i neste uke, men nå har partiene i familie- og kulturkomiteen kommet med sin innstilling.

Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, SV, Rødt og Venstre stiller seg alle bak forslaget om et forbud.

Konverteringsterapi

Konverteringsterapi har som mål å få homofile, transpersoner og andre til å endre sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Det blir nå forbudt med en strafferamme på inntil 3 år, og 6 år hvis overtredelsen er grov.

Forbudet mot å utføre konverteringsterapi vil ramme «den som krenker en annen ved å anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter, i den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

Forbudet gjelder ikke bare i Norge, men også hvis man reiser til utlandet for å utføre slike handlinger. Dessuten blir markedsføring av konverteringsterapi forbudt.

 

KrF har landet på å stemme mot lovforslaget. Leder Olaug Bollestad understreker overfor Dagen at «ingen skal oppleve å bli tvunget til å være noe de ikke er», men at lovforslaget som foreligger griper for langt inn i grunnleggende menneskerettigheter.

— Forslaget griper inn i foreldreretten, ytringsfriheten og trosfriheten. Dette ligner et land jeg ikke vil leve i, sier KrF-lederen.

Hun peker også på uklarheter:

— Det er fortsatt ikke klart hva og hvem som rammes.

For Bollestad er hensynet til dem som selv ønsker hjelp til å leve med «uønskede følelser» tungtveiende.

— Voksne mennesker med samtykkekompetanse må få gå til veiledning hvis de ønsker det. Det skal de kunne gjøre uten å være redd for å sette en veileder i strafferettslig fare.

KrF forbereder nå et eget forslag der de ber regjeringen komme tilbake med et justert lovforslag.

— Vi ønsker at ingen under 18 år skal oppleve tvang til endring, samtidig som voksne som ønsker det, skal få lov til å gå til for eksempel samtaler eller forbønn.

Fakta:

Konverteringsterapi

Konverteringsterapi har som mål å få homofile, transpersoner og andre til å endre sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Det blir nå forbudt med en strafferamme på inntil 3 år, og 6 år hvis overtredelsen er grov.

Forbudet mot å utføre konverteringsterapi vil ramme «den som krenker en annen ved å anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter, i den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

Forbudet gjelder ikke bare i Norge, men også hvis man reiser til utlandet for å utføre slike handlinger. Dessuten blir markedsføring av konverteringsterapi forbudt.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Den gode familien

Har du noen gang hatt behov for å forsvare ekteskapets posisjon uten å måtte bruke teologiske argumenter, men ikke hatt tilgang til relevante fakta? Da