Kommune på Jæren vil strupe støtten til ungdomsarbeid på bedehus

Foto: Hannah Rodrigo fra Unsplash
Foto: Hannah Rodrigo fra Unsplash

I 2010 ble Elna Barane tildelt kongens fortjenestemedalje for sitt foreningsarbeid på Tu. I 2014 fikk hun Kulturprisen i Klepp av samme grunn. Nå truer kommunen med å strupe den offentlige støtten til arbeidet.

Annenhver fredag samles rundt hundre ungdommer på Bore bedehus i Klepp kommune i Rogaland. Fram til nå har kommunen støttet arbeidet finansielt, men nå kan det være slutt på støtten, det skriver avisen Dagen.

I forslaget til nye retningslinjer for kulturstøtte foreslår et kommunalt utvalg å stille krav om at alle deltakerar er valgbare til tillitsverv i organisasjonene som får støtte. Et mindretall i utvaglet ønsker å stryke punktet.

«Organisasjonen må rekna alle medlemmer/deltakarar som likeverdige når det gjeld å kunne veljast til styre, tillitsverv og posisjonar, uavhengig av samlivsform, seksuell orientering, kjønn eller etnisitet», heter det i høringsbrevet som har svarfrist 15 februar.

Dette har fått de konservative forsamlingene i kommunen til å reagere kraftig.

– Det handlar ikkje om pengar, men om eit inngrep i trusfridomen i Noreg. Dette handlar om prinsipp og at vi skal kunne bestemme kven vi vil ha som leiarar, seier styremedlem i Bore bedehusforsamling, Per Åge Berge til Dagen.

Han er tydelig på at han deler kommunens ønske om å hindre diskriminering, men reagerer på at kommunen setter strengere krav for støtte enn staten. Han opplever forslaget som et forsøk på å styre forsamlingen sine meninger.

– Å bruke pengar som pressmiddel for å styre i ei retning, er i mine auge eit misbruk av makt, seier han.

På spørsmål fra Dagen om han opplever dette som et forsøk på å kontrollere forsamlingene på Klepp, svarer han:

Eg opplever det i alle fall som eit tydeleg signal om at dei ikkje anerkjenner det vi står for, og indirekte også arbeidet vi driv. Eg trur dei anerkjenner den sosiale biten og alt det gode som følgjer med, men ikkje det vi står for.

Det som er veldig synd er at det er barna og ungdomane som blir offera i denne saka. Den kommunale støtta går hovudsakleg til aktivitetane deira.

I slutten av november ble Klepp kommune kåret til «Norges kristneste kommune» i Vårt Lands uhøygtidelige kåring. Grunnen er at kommunen har flest nattverdsgjester per innbygger i landet, i tillegg til at de er på landstoppen når det gjeld medlemskap i Den norske kirke

Ordførar Sigmund Rolfsen (Ap) har ikke vært med i utvalget sitt arbeid, men er tydelig på at det er behov for å stille strenge krav til kulturstøtte i Klepp kommune:

Eg har ei forståing av at nokre miljø ikkje ønskjer alle like velkomen som andre. Det har både med toleranse og det å vere eit medmenneske å gjere, noko som burde stått veldig sterkt i desse organisasjonane i utgangspunktet,

På spørsmål fra Dagen om hvilke miljø han da tenker på, er svaret klart:

 Det er dei religiøse organisasjonane.

Dagen spør om han føler at trosfriheten blir tatt hensyn til i dette forslaget, svarer han:

Ja. Det er ikkje til hinder for trusfridomen. Eg trudde den var uavhengig av etnisitet, legning og kjønn, men at den handla om toleranse og å vere eit medmenneske.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter