Kommunal- og moderniserings­departementet vil endre flaggloven

Regnbueflagget
Foto: Jasmin Sessler fra Unsplash

Tross tusenvis av negative tilbakemeldinger fra høringen om endring i flaggloven, så vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet åpne for utvidet flagging av andre flagg enn det norske, det samiske flagget eller kommune- eller fylkesflagget. Det skriver Document.no. Flere enn 3000 sendte inn sin mening om høringsforslaget ifølge Norgeidag. Blant de første 1.000 som er offentliggjort, tar nesten alle til orde for å bevare dagens lov, skriver avisen:

Anbefalingen fra innsenderne av de første 1.027 innspillene er nesten unison: 999 av dem tar til orde for at dagens flagglov må bevares.

I høringen konkluderer allikevel departementet:

Etter gjeldende rett er utgangspunktet at kommunene bare kan flagge med det norske flagget, det samiske flagget eller kommune- eller fylkesflagget. Det er etter gjeldende rett to unntak som gir kommunene mulighet til å flagge med andre flagg. Det er tillatt å flagge med andre flagg fra kommunens bygninger når bygninger med tilhørende grunn brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse. Det er også tillatt å flagge med andre flagg fra frittstående flaggstenger. Etter gjeldende rett har kommunene altså allerede en viss mulighet til å flagge med andre flagg enn de flaggene som følger av hovedregelen i loven. Departementet mener likevel det er behov for en utvidet adgang for bruk av andre flagg i kommunene.

Det er Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) som ivrer etter å flagge med pride-flagget og som startet prosessen. Det ble nedstemt i 2016, men i 2021 er det på’n igjen. Vi er vel blitt mer «modne» nå som vi har hatt flere år med prideparader og regnbueflagget. Men sannheten er at dette er ren utmattelsestaktikk. Astrup har tidligere forklart til VG at hensikten med forslaget var at alle kommuner skulle ha mulighet til å heise regnbueflagget under Pride.

Og nå kommer det altså. Kommunal- og moderniseringsdepartementet overkjører alle protestene. Regnbueflagget skal vaie fra kommunale bygninger. En oppvarming til det grønne flagget kommer. Det norske flagget er tydeligvis ikke samlende nok for norske departementer.

Og Document,no spør: Når får vi ny nasjonalsang?

Dele
Share on email
E-post
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Budapest, Ungarn

Norge trekker støtte til Ungarn

Norge trekker tilbake sin EØS-støtte til Ungarn. Av de 2,3 milliarder kronene Ungarn skulle ha fått gjennom EØS-midlene, skulle 100 millioner kroner ha gått til