Kirkerådet sender krav om samlivsform ut på høring

Foto: Scott Graham fra Unsplash
Foto: Scott Graham fra Unsplash

Når Kirkemøtet trer sammen i august 2023, kan det bety slutten for en omstridt setning i stillingsutlysninger i Stavanger bispedømme. Det skriver Stavanger Aftenblad.

«Opplysninger om samlivsform vil kunne bli innhentet og vektlagt ved tilsetting», er setningen som nå kan forsvinne.

I dag brukes denne setningen når ledige prestestillinger i Stavanger bispedømme lyses ut.

I praksis betyr det at bispedømmerådet, som ansetter prester, kan kreve informasjon om søkernes privatliv. Denne informasjonen vil de kunne vektlegge i ansettelser.

Setningen er et unntak i lovverket, som gjør det mulig å diskriminere skeive prester.

Stavanger bispedømme er det eneste bispedømmet i Norge i dag, som fortsatt bruker den omstridte setningen.

Kirkerådet har fredag vedtatt å sende saken ut på høring. De vil nå diskutere om tilsettingsorganer i Den norske kirke bør eller ikke bør kunne forskjellsbehandle søkere basert på seksuell legning. Altså ta en omkamp på saken som ble behandlet for to år siden.

Per i dag kan det enkelte bispedømme avgjøre selv hvilken praksis de følger.

– Det er en høringssak om hvorvidt Den norske kirke som arbeidsgiver skal kunne benytte seg av unntaket i diskrimineringsloven, sier leder Kristin Gunleiksrud Rauum i Kirkerådet.

Norske kirkeinstanser vil først kunne si sin mening om saken. Deretter skal Kirkerådet ta stilling, til om saken bør sendes til Kirkemøtet.

Kirkemøtet er det øverste demokratiske, representative organ i Den norske kirke. I august 2023 vil de ha sin årlige samling.

Åpen folkekirke, som har tatt initiativ til å løfte saken, har flertall i Kirkemøtet.

Blir forslaget vedtatt vil den innføres i nasjonal praksis, og gjelde alle bispedømmeråd.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: T Hwang fra Unsplash

Finnmark dropper regnbuefarger på skolesekk

Avgjørelsen falt i hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune i går, melder Altaposten. Høyre, Fremskrittspartiet og Industri- og næringspartiet fremmet forslaget om at «sekkene skal være