KFUK-KFUM skifter ikke navn

Foto: Ronnie George fra Unsplash
Foto: Ronnie George fra Unsplash

I over et år har ønske om nytt navn stått høyt på dagsorden hos den tradisjonsrike barne- og ungdomsorganisasjonen med tett tilknytning til Den norske kirke.

Et ønske om et navn som omfattet hele det moderne kjønnsmangfoldet og ikke bare kategoriene menn og kvinner, var en av hovedgrunnene til at prosessen ble satt i gang.

En bredt sammensatt arbeidsgruppe la 4. mai fram en omfattende rapport, der ulike sider ved navnesaken ble drøftet.

De landet ikke på et konkret forslag, men helt til nå har det ligget i kortene at spørsmål om nytt navn skulle legges fram for landsmøtet neste år.

Dette går forbundsstyret i KFUK-KFUM Norge nå bort fra:

– Vi anerkjenner at det er ulemper knyttet til dagens navn, men vi anser ikke at dette er en sak med kritisk strategisk betydning for organisasjonen på dette tidspunkt.

Selv om navnesaken blir lagt i skuffen, mener styreleder Gyrid Anne Mangersnes at arbeidsgruppas omfattende jobb ikke har vært forgjeves, og sier til Dagen:

– Deres rapport peker på en stor kompleksitet i saken om organisasjonens navn. Flere av momentene som vektlegges er i seg selv sentrale momenter i arbeidet med konsolidering av bevegelsen.

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: T Hwang fra Unsplash

Finnmark dropper regnbuefarger på skolesekk

Avgjørelsen falt i hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune i går, melder Altaposten. Høyre, Fremskrittspartiet og Industri- og næringspartiet fremmet forslaget om at «sekkene skal være