Karolinska sykehus i Sverige stopper hormonbehandling av barn med kjønnsdysfori

Foto: Adhy Savala fra Unsplash
Foto: Adhy Savala fra Unsplash

Karolinska sjukhuset i Stockholm stopper hormonbehandling av minderåriga pasienter med kjønnsdysfori. Disse behandlingene er  kontroversielle og  kan innebære risiko, skriver ssykehuset, det melder SVT.

KID-teamet i Stockholm var först i Sverige med att erbjuda könsidentitetsutredningar för barn och ungdomar. De öppnade år 2000 och över 700 unga har utretts för könsdysfori. Diagnosticerade har kunnat få hormonbehandling vid Karolinska Sjukhuset.

I flera reportage har Uppdrag Granskning lyft bristen på vetenskaplighet och riskerna med de olika hormonbehandlingarna. Det är starka preparat som kan ge allvarlig och irreversibel hälsopåverkan.

Våren 2019 försvarade KID-teamets grundare, Per-Anders Rydelius, behandlingen:

-Behandlingen är inte experimentell i ordets bemärkelse. Den följer en utredningsmodell som har prövats.

Potentiella biverkningar

I Karolinskas nya riktlinjer staplas nu de potentiella biverkningarna på varandra: kardiovaskulär sjukdom, benskörhet, infertilitet, cancer och trombossjukdom. Sjukhuset skriver också att behandlingen har låg evidens att nå önskad effekt och att det idag finns mycket lite kunskap om säkerheten på lång sikt.

En annan aspekt är risken för ånger. I Storbritannien har en ung kvinna, som idag ångrar sin hormonbehandling, startat en rättsprocess mot vården. Den har lett till att en domstol i princip stoppat bruket av pubertetsblockerare och könskonträra hormoner till personer under 18 år.

I Uppdrag Granskning 2019 framträdde kvinnor som hade ångrat sin könsbekräftande behandling. Flera var mycket kritiska mot vården, som de menade inte tagit sitt ansvar.

Trädde i kraft 1 maj

-Vården vet inte vad dom håller på med. Dom har ingen vetenskap bakom detta. Dom prövar på en ung generation som har hela livet framför sig. Jag känner inte till något annat område inom medicinen där man prövar en behandling på det här viset, sa ’Mika’, som lever med konsekvenserna av en irreversibel hormonbehandling.

De nya riktlinjerna trädde i kraft 1 maj och innebär att inga nya minderåriga kommer att få hormonbehandling, annat än inom ramen för kliniska studier. För patienter som redan är under behandling ska läkare göra en ’noggrann individuell bedömning om behandlingen bör avslutas eller fortgå.’

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter