Human-Etisk forbund vil ha kirken ut av familievernkontorene

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

I en høringsuttalelse til en ny NOU om familievern er Human-Etisk forbund svært kritiske til koblingen mellom stat og kirke. 17 av 39 kontorer i Norge drives kirkelige stiftelser. Alle fire familievernkontorene i Rogaland drives av Stiftelsen kirkens familievern.

Human-Etisk forbund skriver at

Spesielt prekært er dette i situasjoner der et par i en skilsmisseprosess er pålagt obligatorisk mekling og bor i et område som dekkes av et kirkelig familievernkontor.

Ektepar som har barn, og som skiller seg, har pliktig mekling ved familievernkontoret, pg HEF mener tiden er “moden” for å trekke kirken ut av denne typen tjenester:

På samme måte som kirken for lengst har trukket seg ut av den daglige driften i skoleverket, er også tiden nå moden for at kirken trekker seg ut av familieverntjenesten.

Seniorrådgiver Even Gran sier til Stavanger Aftenblad at det å måtte oppsøke et familievernkontor som er drevet av kirken kan svekke tilliten personen trenger å ha til mekler:

Men vi presiserer at vi ikke har indikasjoner på at det er noen forskjell mellom tjenesten statlige og kirkelige kontorer driver. Vi tror ikke de forkynner kristendom.

På spørsmål om det er et problem hvis de ikke forkynner, svarer han:

Det er et prinsipielt problem. Offentlige tjenester skal være offentlige og felles for alle i Norge. Det blir feil at ett trossamfunn skal tilby en tjeneste til alle. Selv om de gjør alt de kan for ikke å fremstå som kirkelige, er de jo knyttet opp mot kirkens diakoni.

Hvis et homofilt par med barn går i oppløsning og skal sendes til et kirkelig kontor for megling, kan det være utfordrende.

I NOU-en heter det at det er «en utbredt oppfatning at de som kommer til kontorene, ikke merker forskjell på tilbudet etter hvem som eier og drifter kontoret.»

Om Stiftelsen kirkens familievern heter det at virksomheten har en «kristen diakonal forankring og profil, og skal hjelpe klienter ut fra deres forutsetninger uansett sosial status, livsførsel, legning, religiøs tro eller politisk overbevisning.» Men for HEF er det alltid et mål å bekjempe kristen tro. Deres såkalte nøytralitet trumfer alltid troen på en skaper, men de klarer ikke å forklare hvorfor familier skal ha et vern dersom alt skal være nøytralt.

.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter