Hvem “eier” barns privatliv?

Familie
Foto: Pixabay fra Pexels

Document.no skriver at Senterpartiet, Frp, Høyre og SV ber om at journalene til barn som går til psykolog eller psykiater kan sperres for innsyn fra foreldrene. Ifølge Document er forslaget er et tveegget sverd. Det handler på den ene siden om barns rett til privatliv, men på den andre siden dreier det seg om at det offentlige vil få monopol på barns informasjon.

Et flertall i helsekomiteen ønsker å sikre barnas privatliv, og stiller seg bak forslaget om å sperre innsyn i deler av barns journaler. Stortinget legger tirsdag fram sin innstilling, der forslaget er en del av sykehusplanen.

– Å dele personlige og vonde hemmeligheter er vanskelig for alle. Det er nesten umulig å tørre å fortelle, hvis informasjonen kan gå videre uten at man har kontroll, sier SVs helsepolitiske talsperson Nicholas Wilkinson til NTB.

Gode intensjoner

Documents Julie Dahle skriver at det er gode intensjoner bak forslaget, som er ment å sikre barns trygghet til å fortelle om eksempelvis overgrep de utsettes for av foreldrene. Det er enkelt å sette seg inn i frykten et barn kan føle ved å dele slike alvorlige opplysninger, og samtidig enkelt å ønske å skjerme barna fra krysspress fra foreldre som utsetter dem for overgrep.

– Barn må sikres trygge rammer for å kunne snakke om vonde opplevelser. Jeg synes det virker fornuftig å kunne sperre barns journaler for innsyn når de er i oppfølging hos psykolog. Slik at de eier sin egen informasjon og bestemmer selv hvem den skal deles med, sier Åshild Bruun-Gundersen i Frp til NTB.

Det bekymringsfulle er hvordan staten innskrenker familiens suverenitet, og Julie Dahle avslutter med følgende oppsummering:

Meldeplikt ved mistanke om overgrep finnes allerede. Det samme gjør retten til å tilbakeholde informasjon gitt av barnet dersom informasjonen gir grunn til å mistenke at foreldrene begår overgrep. Det er godt nok. Å fjerne foreldres innsynsrett uten mistanke om at barnet utsettes for psykiske eller fysiske overgrep, er å gå for langt. Det er ikke statens mandat å eie barnas privatliv. Barn er nettopp barn, de skal ikke bære ansvaret for egen psykiske helse. Det er foreldrene i samarbeid med hjelpeapparatet som må ta det ansvaret.

Les hele artikkelen her: Document.no

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter