Hen inn i Stavangerskolene?

Foto: Joanna Kosinska fra Unsplash
Foto: Joanna Kosinska fra Unsplash

Hvis Ap, MDG, FNB og SV får viljen sin i  Stavanger, skal barn og unge skal “slippe” å bli omtalt som «han» eller «hun» i Stavanger-skolens nye ordensreglement. Disse partiene vil at disse ordene skal erstattes med «hen», slik at flere føler seg inkludert.

Det er Eirik Faret Sakariassen (SV) som har fremmet et forslag om å innføre det kjønnsnøytrale «hen» i Stavanger-skolen.

Stavanger Aftenblad skriver at det var i et møte i Utvalg for oppvekst og utdanning i juni at leder Eirik Faret Sakariassen (SV) fremmet følgende høringsforslag på vegne av Ap, MDG, FNB og SV:

«I §6, §9 og andre steder i ordensreglementet der kjønnspronomen benyttes skal «hun eller han» endres til «hen».

Forslaget ble vedtatt av representantene fra Ap, FNB, MDG, SV og V.

Høyre, Frp og KrF stemte ifølge Stavanger Aftenblad ikke for forslaget.

Sakariassen har ifølge Aftenbladet flere grunner til at han ønsker at «hen» skal erstatte «han» og «hun»:

Jeg mener at det språkmessig flyter bedre å skrive «hen» enn å skrive «han eller hun», det er en mer moderne måte å skrive på. I tillegg er det et mer inkluderende kjønnsbegrep. Vi vet at det finnes både elever og lærere som ikke lar seg definere som en han eller hun.

Etter å ha besøkt kunstutstillingen «Hen – flytende kjønn» på Galleri Sølvberget i mars i fjor, tok han til orde for at kommunen bør innføre «hen» som en tredje kjønnskategori, og sier til Aftenbladet:

 Jeg har vært i kontakt med foreldre til barn som ikke definerer seg innenfor «han» og «hun», og som har savnet en offentlig språkbruk som gjør at de også føler seg inkludert. Det er enkelt for en kommune å endre praksis slik at alle føler seg inkludert, .

Saken om å endre ordlyden i ordensreglementet er nå på høring, før den havner på bordet til politikerne igjen senere i høst.

Marie Ljones Brekke (KrF) stemte imot forslaget, kommenterer saken slik:

Jeg synes det er tullete å bytte ut ordene «han» og «hun». I skolesammenheng snakker vi blant annet mye om å utligne forskjeller mellom gutter og jenter, og da trenger vi å bruke disse ordene. De fleste i Stavanger-skolen identifiserer seg da også som gutter eller jenter.

Hun mener at hun som kvinne blir diskriminert hvis vi skal slutte å omtale henne som «hun».

 Jeg tror ikke vi gjør oss selv noen tjeneste ved å slutte å bruke «han» og «hun». Dette er ord som har vært en del av språket alltid, «han» og «hun» er det som er riktig rent språkmessig i denne sammenhengen.

Saken skal politisk behandles i utvalg for Oppvekst og utdanning i løpet av høsten.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Regnbuemesser i kirken

I år holdes det minst 18 såkalte regnbuemesser i Den norske kirke i forbindelse med Pride-feiringer, viser en oversikt. Avisen Dagen var til stede i