Helseklagenemda og mastektomi

Foto: Jonas Jacobsson fra Unsplash
Foto: Jonas Jacobsson fra Unsplash

Her følger et vedtak fra Helseklagenemda.  Klageren har utført mastektomi (fjerning av bryst) på to pasienter som på operasjonstidspunktene var under myndighetsalder. Pasientene er biologisk fødte jenter, men har oppfattet seg selv som gutter i flere år. Nemnda kom til at klagerens utredning før operasjonen var i strid med kravet til faglig forsvarlighet. Inngrepene er irreversible, det tilsier en særlig forsiktighet når det gjelder ungdom under myndighetsalder.

Bør leses.

Vedtak fra Helseklagenemda

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter