Tyskland foreslår mykere regler for juridisk kjønnsskifte

Foto: Clay Banks fra Unsplash
Foto: Clay Banks fra Unsplash
Document.no skriver videre:

– Vi har tatt et nytt, stort steg fram med den nye selvbestemmelsesloven. Med den styrker vi også beskyttelsen mot diskriminering, og rettighetene til transpersoner, intersex- og ikkebinære personer, sier Tysklands familieminister Lisa Paus.

Hun sier loven også vil tilby noe verdighet til dem som har mistet det de siste tiårene. Den nye loven krever kun at personer som vil skifte navn og juridisk kjønn, møter opp hos sorenskriveren og leverer en skriftlig erklæring.

Dagens «translov», som trådte i kraft i 1981, krever at personer som vil skifte juridisk kjønn må gjennom flere hindre. De må ha to uttalelser fra eksperter som i stor nok grad er «kjent med de unike problemene som transseksualitet fører til», og deretter få en rettslig avgjørelse.

Den tyske høyesteretten har tidligere kjent flere deler av den gamle loven ugyldige: paragrafer som krevde at transpersoner måtte skille seg og bli sterilisert, og en paragraf som krevde at de måtte gjennomgå kjønnsbekreftende behandling.

Det er noen restriksjoner også i den nye loven: foresatte vil måtte sto for erklæringen til sorenskriveren for barn under 14 år, mens forslaget innebærer at barn mellom 14 og 18 år kan stå for erklæringen selv, men at det er ønskelig at de har støtte fra foresatte.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Dainis Graveris fra Unsplash

Farlig lettvint om kjønn

I sitt innlegg Det androgyne 13.07. prøver Jørg Arne Jørgensen (JAJ) å stille seg utenfor debatten og gi kjønn en analyse fra et slags olympisk