Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn reagerer på at Ungdom i Oppdrag kan miste støtte

Foto: Isaiah Rustad fra Unsplash
Foto: Isaiah Rustad fra Unsplash

Vi kan ikke ha et meningspoliti i offentlig forvaltning som skal gå inn og styre organisasjoners teologi. Dette er en lovlig organisasjon og et lovlig standpunkt, det sier Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) til Vårt Land .

Skien kommune har lenge hatt en ordning der foreninger innen idrett og kultur har sluppet å betale avgift for vann, avløp og renovasjon (VAR-avgifter). Nå har kommunedirektøren foreslått å gi Ungdom i Oppdrag Skien (UIO) avslag på sin søknad om å få refundert 124.000 kroner.

Begrunnelsen Skien kommune gir er at misjonsbevegelsen, som ble grunnlagt av pinsevenner på 1960-tallet, ikke har medlemmer i ordinær forstand, og at de ikke aksepterer homofilt ekteskap.

Kultursjef Guro Honningdal i Skien viser til kriteriene for ordningen, som sier at foreningen skal være åpen for alle og medlemsbasert.

UIO har ikke medlemmer i ordinær forstand, men deltakere på disippelskolen. Utover det har vi ikke gjort vurderinger av foreningenes teologi, men åpenheten i henhold til vedtatte kriterier.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Medisin

Skottland responderer på Cass-rapporten

Skottlands regjeringsparti Scottish National Party (SNP) suspenderer bruken av pubertetsblokkere i en stor helomvending, etter å ha lest en knusende britisk rapport av barnelegen Hilary