Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn reagerer på at Ungdom i Oppdrag kan miste støtte

Foto: Isaiah Rustad fra Unsplash
Foto: Isaiah Rustad fra Unsplash

Vi kan ikke ha et meningspoliti i offentlig forvaltning som skal gå inn og styre organisasjoners teologi. Dette er en lovlig organisasjon og et lovlig standpunkt, det sier Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) til Vårt Land .

Skien kommune har lenge hatt en ordning der foreninger innen idrett og kultur har sluppet å betale avgift for vann, avløp og renovasjon (VAR-avgifter). Nå har kommunedirektøren foreslått å gi Ungdom i Oppdrag Skien (UIO) avslag på sin søknad om å få refundert 124.000 kroner.

Begrunnelsen Skien kommune gir er at misjonsbevegelsen, som ble grunnlagt av pinsevenner på 1960-tallet, ikke har medlemmer i ordinær forstand, og at de ikke aksepterer homofilt ekteskap.

Kultursjef Guro Honningdal i Skien viser til kriteriene for ordningen, som sier at foreningen skal være åpen for alle og medlemsbasert.

UIO har ikke medlemmer i ordinær forstand, men deltakere på disippelskolen. Utover det har vi ikke gjort vurderinger av foreningenes teologi, men åpenheten i henhold til vedtatte kriterier.

Dele
Share on email
E-post
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Mor barn

Pridemerket tursti

Norge har fått sin første Pridemerkede tursti. Stien ligger nær Oslo og går fra Notodden til Kåfjellåsen. Turlaget lokalt og DNT sentralt ønsker å bygge