Frikirken skal debattere samlivsetikk

Foto: John Price fra Unsplash
Foto: John Price fra Unsplash

1. mai kom sakspapirene for Frikirkens synodemøte som skal avholdes 10.–12. juni. Synoden er navnet på Frikirkens generalforsamling, og er kirkesamfunnets øverste organ.

Frikirken, som har en 145 år lang historie, har i dag en teologi som anser homofilt samliv som uforenlig med Guds ord, og at ekteskapet er «Guds gode ordning for samlivet mellom én mann og én kvinne.»

I sakspapirene kommer det fram at synodestyret nå ser behov for å arbeide videre med Frikirkens samlivsteologi og samlivsetikk. Det skriver avisen Dagen.
Sak 9 på sakslisten, som Dagen har fått tilgang til, heter «Forslag til utredning om likekjønnet samliv». Der slås det fast at synodestyret foreslår å «arbeide teologisk med bredden av samlivsspørsmål og derunder også synet på likekjønnet samliv».

I et innlegg på Frikirkens nettside «Budbæreren» forklarer kommunikasjonsleder i Frikirken, Anne-Kristine Wiecek, hva dette innebærer.

– Det Frikirkens øverste organ skal ta stilling til i juni, er ikke en realitetsbehandling av selve samlivsspørsmålet, men om hvordan man skal arbeide videre med saken i neste synodeperiode. Skal vi ha en komité som skal se på dette, eller ikke, skriver Wiecek på Budbæreren.

To ulike forslag til vedtak

Det er Kraftverket menighet i Oslo, med pastor Kjetil Gilberg i spissen, som først fremmet saken til vedtak.

Kraftverkets forslag til vedtak går ut på at synoden bør opprette en komité som til synoden 2024 har til oppgave å utrede og fremlegge en teologisk redegjørelse for standpunktene for og mot likekjønnet samliv.

Menigheten, som er en selvstendig menighet tilknyttet Frikirken, oppfordrer synoden blant annet til å ta stilling til hvorvidt synet på likekjønnet samliv er et bekjennelsesspørsmål eller ikke.

I sitt forslag skriver Kraftverket også: «Kan DELF leve med at menigheter og medlemmer har ulike bibelsyn, og at dette får praktiske konsekvenser for menigheters behandling av homofile medlemmer?»

8. april kom synodestyret med et justert forslag til vedtak i etterkant av Kraftverkets forslag til vedtak. Der understreker synodestyret at Frikirken har et tradisjonelt syn på ekteskapet.

Men de skriver samtidig at de ser behov for videre arbeid med samlivsteologi og samlivsetikk.

Også synodestyret ønsker å nedsette et utvalg som skal ha til oppgave å utarbeide en helhetlig samlivsteologi.

Kommunikasjonsleder Wiecek understreker at det er et enstemmig synodestyre som står bak forslaget de håper å få flertall for på synodemøtet i juni.

Wiecek opplyser til Dagen at temaet trolig skal opp til debatt lørdag 11. juni.

På synodemøte gis alle saker en todelt behandling: Først komité og deretter plenumssamtale med debatt og innlegg.

 

Dagen

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter