Forsvaret ansetter mangfoldsrådgiver

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Det norske Forsvaret har ansatt sin første mangfoldsrådgiver. Det skjer etter at Forsvaret nylig ansatte åtte kjønnsrådgivere. Dette skjer etter varsler om at norske soldater mangler både sko, underbukser og våpen. Det skriver Document.no.

Forsvaret kunngjorde nyheten om at de hadde ansatt sin første mangfoldsrådgiver på selveste 8. mars. Da hadde krigen rast i Ukraina i nesten to uker, og det kunne synes noe unødvendig å bruke Forsvarets begrensede ressurser på mangfold idet krig bryter ut. Men sant skal sies, da hadde Danel Hammer vært i stillingen som rådgiver for mangfold og likestilling i Forsvarsstaben i tre uker allerede.

– Jeg jakter på og vil forene de gode kreftene i Forsvaret, sier Danel Hammer til Forsvarets Forum i anledning ansettelsen.

Danel Hammer er den første sivilt tilsatte på dette fagområdet, skriver avisen som utgis av Forsvarssjefen. Forsvarets Forum forteller videre at Hammer tidligere var ansatt i Reform – ressurssenter for menn. Der arbeidet Hammer med EU-prosjektet «Men in Care», som så på forholdene for menn i 21 bedrifter og organisasjoner i Europa, deriblant i Norge. EU-kommisjonen støttet prosjektet med midler.

«Da påpekte hun også at det finnes lite forskning på hvordan menn som omsorgspersoner opplever situasjonen i Forsvaret», skriver Forsvarets Forum, som ikke utbroderer temaet videre.

I googlesøk på Danel Hammer framkommer ikke veldig mye, men i forbindelse med forrige jobb så hadde hun et prosjekt der såkalte incels i Norge ble kartlagt. De er oftest menn og lever visstnok i ufrivillig sølibat, pluss at de er aktive på ulike nettfora, og kan være voldelige. Særlig mot kvinner. Hammer ble intervjuet av TV2’s God Morgen Norge i proskjektets anledning, og Hammer sier til kanalen at det ikke var mange som ville snakke med henne, men at hun dybdeintervjuet åtte «incels».

– En av mennene vi har intervjuet sier at han ikke har fått en klem på sju år, fortalte Hammer til TV2, som kunne berolige med at de som ble intervjuet ikke hatet kvinner. 

– Vår oppfatning er at de er først og fremst farlige for seg selv og at selvmordsrisikoen er høy. Fordi det finnes incels som forherliger vold og drap, så har det også oppstått mange undergrupper som tar fullstendig avstand fra dette, og det er nok denne gruppen vi har fått i tale, sa hun til TV2.

Men nå er Danel Hammer ansatt i Forsvaret, hvor det sist høst ble ansatt åtte såkalte «gender-rådgivere. Eller kjønnsrådgivere som det kan kalles på norsk. Poenget er at disse skal hjelpe Forsvaret til å få klarhet i hvordan ulike kjønn er tilpasset ulike situasjoner og operasjoner, skrev Document i sin omtale av saken i oktober 2021:

– Rekruttering og inkludering av personell til Forsvaret med forskjellig kjønn, etnisitet, alder, utdanningsbakgrunn, legning, med mer, bidrar til et mangfoldig Forsvar. Noe som igjen bidrar til at Forsvaret får flere perspektiv å bidra med i oppdragsløsning, forklarte Forsvarets talsperson, major Endre Nedberg.

«Gender-rådgiverne» skal spres utover alle forsvarsgrener. Så også mangfoldet. Og Pride-flagget. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen stiller seg positiv til Pride-flagging ved alle av Forsvarets leire, skrev Document i juni 2021:
– Jeg er positiv til alle som velger å flagge, slik Sjøforsvaret gjorde nå ved å heise Pride-flagget som signalflagg. Det var en viktig markering. Selv har han ved forsvarssjef-boligen på Akershus festning benyttet Pride-flagget gjennom hele juni.

Da gjenstår bare å bytte ut «Bønn på linje» og andre kristne fellesritualer, med etisk appell som både kan ha islamsk eller ateistisk innhold, slik det er forslått. Dette siste er ikke endelig avgjort, men alt heller mot at Forsvaret avvikler tradisjonen om å samle soldatene til bønn under oppstilling, etter at Forsvarets fellestjenester (FST) leverte sine anbefalinger til Forsvarsstaben», skrev Vårt Land sist i februar. I så fall innfører Forsvaret etisk anarki, kommenterte Document’s Kjell Skartveit nylig.

Det store spørsmålet er: Blir Forsvaret stadig bedre forberedt på eventuell krig?

Document.no

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter