Åpen folkekirke ber Den norske kirke stoppe diskriminering

Foto: Joshua Eckstein fra Unsplash
Foto: Joshua Eckstein fra Unsplash

Da Åpen folkekirke (ÅF) møttes til sitt første landsmøte i Hamar denne helgen, var forsamlingen enstemmig om en klar oppfordring til landets myndigheter. Det skriver Vårt Land.

Organisasjonen – som siden stiftelsen i 2014 har jobbet for at Den norske kirke skal bli en åpen, inkluderende og demokratisk folkekirke – kom med følgende uttalelse:

«Diskriminering er dessverre fortsatt gjeldende i det norske samfunn, og dessverre ser vi det noen ganger spesielt sterkt i kirkesamfunn, og da særlig når det kommer til kjønn og legning.

Åpen folkekirke ber Den norske kirke avvikle alle unntak som gir rom for diskriminering i vårt kirkesamfunn. I spørsmålet om ekteskap, anerkjenner vi at det er to teologisk begrunnede syn i Den norske kirke. Det er derfor helt unaturlig med adgang til diskriminering.

Vi oppfordrer samtidig nasjonale myndigheter, i dialog med religiøse samfunn, om å sette i gang en ny utredning rundt hvordan vi kan hindre diskriminering i møte med religionsfriheten. Vi må finne bedre løsninger på en stor utfordring».

Følger Bispemøtet

Åpen folkekirke har lenge engasjert seg for at Den norske kirke ikke skal legge seg opp i ansattes samlivsform. Tidligere i år fremmet Åpen folkekirke forslag til Kirkemøtet om å overprøve bispedømmene Møre og Stavanger sin praksis med å spørre om prester samlivsform under ansettelsesprosesser.

Kirkens utfordringer med diskriminering var også tema under Gard Sandaker-Nielsens åpningstale lørdag.

– Hele kirken må snart ta et oppgjør med hva den har påført alle de som ikke har passet inn i bildet av den heterofile kjernefamilien. For det er mange ofre og ødelagte liv som trenger en tydelig unnskyldning og bønn om tilgivelse. Hvordan det skal gjøres, er jeg fortsatt litt usikker på, sa ÅF-lederen fra talerstolen.

Under landsmøtet skulle Åpen folkekirke egentlig også komme med et utspill i forbindelse med at det i år er 50 år siden den såkalte homoparagrafen ble opphevet. Fram til 1972 kunne «utuktig omgang mellom menn» straffes med fengsel.

Uttalelsen ble gjennomgått og diskutert, men sendt tilbake til arbeidsutvalget for noen endelige bearbeidelser.

Åpen folkekirke forsøkte derfor på det samme som Bispemøtet gjorde tidligere i år. For en måned siden erkjente landets biskoper smerten Den norske kirke har påført homofile. Erkjennelsen ble godt mottatt, men det ble også innvendt at det var for lite, for sent.

«Vi som nå er biskoper i Den norske kirke, erkjenner at Bispemøtets uttalte holdninger til og omtale av homofili og homofile opp gjennom årene har påført mange mennesker stor skade og smerte», het det i uttalelsen.

 

Vårt Land

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter