Foreldreopprop 2022: Vern våre barn mot kjønnsforvirrende undervisning

Foto: Sharon McCutcheon fra Unsplash
Foto: Sharon McCutcheon fra Unsplash

En gruppe foreldre til barn i skolealder har startet initiativet Foreldreopprop 2022. Målet er å bekjempe LHBT-ideologien i skoleverket.

De har utarbeidet noen prinsipper som barnehager og skoler skal følge:

1. Undervisningen skal være fundamentert på vitenskap, ikke på ideologi. Den må bygges på det biologiske faktum at det bare finnes to kjønn. Der dette ikke reflekteres i undervisningsstoffet, må det rettes eller fjernes.

2. Organisasjoner med undervisningsmateriell og opplegg som formidler kjønnsideologi med uvitenskapelige og ikke-biologiske påstander om kjønn, skal ikke benyttes.

3. Barn skal ikke undervises i uholdbare og forvirrende teorier om «kjønnsmangfold», «du kan velge hvilket kjønn du vil ha» og «født i feil kropp». Barn kan ikke velge kjønn, det er medfødt.

4. Det skal være egne garderober, dusjer og toaletter for jenter, og egne for gutter – på grunnlag av biologisk kjønn. Dette er nødvendig for å sikre et trygt og godt skolemiljø, særlig for jenter.

Biologisk vitenskap skal prioriteres, i stedet for antrivitenskapelige prinsipper. De som trenger det, må få hjelp – ikke usunn behandling basert på ren ideologi. Rosa kompetanse-prosjektet skaper kjønnsforvirring og må vekk fra skolen.

I undervisningsopplegget «Rosa kompetanse skole» for trinn 1–10 fra Foreningen FRI, skal elevene bl.a. lære at:
• «ikke alle er jenter eller gutter»
• «mange gutter har penis og mange jenter har klitoris, men ikke alle»
• «kjønn og kropp er to forskjellige ting»
• «Gutter, jenter og andre kjønn» er en setning som gjerne kan brukes.

Dette er et meningsløst og giftig budskap, sier Pål Surén om radikal kjønnsteori i et intervju med Minerva rett før jul 2021. Han er barnelege og forsker ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet (FHI).

«I utgangspunktet er det bra at rammene utvides for hva som er tillatt for gutter og jenter. Det er flott at det er lov å prøve ut ulike kjønnsuttrykk. Men når dette kobles til at man er født med ’feil’ biologisk kjønn, får fenomenet en mørk underside. Da handler det ikke bare om eksperimentering og utforsking lenger. Noen kan også bli påvirket til å påbegynne irreversibel endring av kroppene sine.»

Hvis man ønsker å skrive under på Foreldereoppropet 2022, kan man følge denne linken.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter