Natte himmelen

Er to syn mulig?

Picture of Kjell Skartveit

Kjell Skartveit

Lektor, forfatter og skribent

Er det mulig for kirkesamfunn å leve med to syn på den nye ekteskapsloven? I forkant av Stortingets vedtak ble det fra liberal fløy argumentert for at det nye liberale synet på samlivsetikken ikke er kirkesplittende. Man måtte kunne leve med to syn, var omgangstonen, og kritikken var til dels hard mot dem som hevdet at homofilispørsmålet splittet kirken.

Vi bør legge merke til at det var de liberale som kritiserte de konservative. Liberale var klar på at en fredelig sameksistens var både mulig og ønskelig. Men hva er det vi er i ferd med å erfare?

Jo, i Troms, nærmere bestemt i Karlsøy menighet utenfor Tromsø, har noen tidligere medarbeidere startet en underskriftskampanje for å få fjernet presten Bjørn Lian.

Årsak?

Jo, presten er en såkalt mørkemann med omstridte politiske standpunkt. Vårt Land gir oss ikke detaljer om hvilke andre saker han har omstridte standpunkt i enn ekteskapsloven, men vi får vite at han er en profilert Frp-politiker. Poenget er imidlertid den kjønnsnøytrale ekteskapsloven. Bjørn Lian har skrevet at denne loven er ”i mange tilfeller er å ligne med overgrep mot barn”.

Er dette et omstridt standpunkt?

Store deler av motstanden mot den kjønnsnøytrale ekteskapsloven hadde nettopp utgangspunkt i konsekvensene til barna. Disse konsekvensene ser vi bl.a. i dag med økende bruk av surrogatmødre. Barna har blitt tingliggjort i en forstand vi ikke trodde var mulig, og det er ekteskapsloven og det menneskesynet som ligger til grunn for denne, som er årsaken. Loven bygger ikke på et kristent menneskesyn, men på en kombinasjon av biologisk, sosiologisk og psykologisk naturalisme. Å hevde at Lian er den som har et omstridt standpunkt i denne saken er ganske utrolig med tanke på at det er en prest i den norske kirke vi snakker om. Men når argumentene som bæres frem handler om påstander som; ”han krenker oss som sognebarn”, eller at han ”er med på å trykke ned mennesker” synes det meste å være lov.

Det vi ser er at de som mente at to syn kunne la seg forene, ikke forstod sprengkraften i hva som ble vedtatt med kjønnsnøytral ekteskapslov. Det er ikke mulig for en kirke å leve med to diametralt motsatte menneskesyn. Det tragiske er at det synes som om det kristne menneskesynet er i ferd med å tape.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med på diskusjonen
Andre kommentarer