Er to syn mulig?

Er det mulig for kirkesamfunn å leve med to syn på den nye ekteskapsloven? I forkant av Stortingets vedtak ble det fra liberal fløy argumentert for at det nye liberale synet på samlivsetikken ikke er kirkesplittende. Man måtte kunne leve med to syn, var omgangstonen, og kritikken var til dels hard mot dem som hevdet […]