Er kampen mot radikal kjønnsideologi verre enn en humanitær katastrofe?

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Etter at Polens konservative president, Andrzej Duda ble gjenvalgt, har det vært et nærmest unisont rop om den frykten LBHBTIQ-samfunnet i Polen føler for framtiden. Ifølge Dagen skriver NTB at valget oppleves som en katastrofe, og at den lidelsen Polens konservative påfører LHBTIQ-samfunnet er verre enn en humanitær katastrofe.

I Polen er det ikke tillatt med partnerskap eller ekteskap mellom homofile, og Duda har også foreslått en grunnlovsendring for å forby at homofile får lov til å adoptere. I tillegg har Duda omtalt radikal kjønnsideologi som en ideologi verre enn kommunismen.

Disse begrensningene på homofiles “rettigheter”, sammen med motstanden mot radikal kjønnsteori, blir altså uten forbehold omtalt som verre enn en humanitær katastrofe.

Med tanke på  J. K. Rowling og hennes skjebne etter at hun våget å påstå at bare kvinner menstruerer, burde det vært på sin plass med en noe mer nyansert holdning fra NTB overfor konservative i Øst-Europa.  Kan det være at Polens ja til barns rett til en mor og en far er moralsk riktigere enn homofiles rett til adopsjon?

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter