En regnbuefamilies liv i praksis

Foto: Nordwood Themes fra Unsplash
Foto: Nordwood Themes fra Unsplash

Hva innebærer det å leve i en regnbuefamilie og følge de prinsippene som følger av en virkelighetsforståelse der mennesket selv, og ikke biologien, må finne ut og bekrefte sin identitet? I dette programmet av Good morning Britain fra 2019, møter vi en representant for en familie der det er tre voksne og to barn. De velger å kalle sitt siste barn theyby og ikke baby, for å vise at de ikke vil velge kjønn for sitt eget barn.  Debatten blir noe opphetet, men er allikevel pedagogisk i den forstand at den gir en god innføring i tankesettet til dem som mener at kjønnsidentiteten er flytende og at seksuell orientering ikke skal være underlagt tradisjonelle normer.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter