Det norske flagget er ikke nok for Forsvaret

Foto: Max van den Oetelaar fra Unsplash
Foto: Max van den Oetelaar fra Unsplash

«Forsvaret deltar på Pride fordi vi er opptatt av likeverd og mangfold – uavhengig av seksuell legning, etnisk bakgrunn, hudfarge, religion eller kjønn», skriver Forsvaret på sin offisielle Facebook-side over en video der forsvarsansatte vifter med Pride-flagg. Det var Document.no som omtalte saken.

Men representerer ikke nettopp dette det norske flagget alt dette? spør en Facebook-bruker.

Til svar får vedkommende:

«Det norske flagget representerer hele den norske befolkningen og alle de verdiene vi står for, som mangfold, likeverd og demokrati. Bruk av regnbueflagget i tillegg til det norske flagget, er en understrekning av alle disse verdiene. Verdier det norske Forsvaret støtter.»

Stillbilde fra kommentarfeltet til Forsvarets Facebook-side.

Det norske flagget representerer altså hele den norske befolkningen og alle verdiene Forsvaret står for, men det virker som om det likevel ikke holder helt. Det norske flagget er ikke nok, ifølge organisasjonen som skal beskytte den norske befolkning.

I fjor ansatte Forsvaret en rekke genderrådgivere for å få klarhet i hvordan ulike kjønn er tilpasset ulike situasjoner og operasjoner.

 

Behovet for veiledning om sosialt konstruert kjønn har aldri før stanset Forsvaret i gjøre jobben de er satt til: beskytte konge, land og folk. Det kan kanskje kalles et konstruert behov, sammen med behovet for å «understreke» verdiene det norske flagget allerede symboliserer.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter