Danmark strammer inn behandlingspraksisen til mindreårige med kjønnsdysfori

Ungdomer
Foto av Michael Henry fra Unsplash

I Ugeskrift for leger kan vi lese følgende:

Behandlingen af personer med kønsubehag er et område i hastig udvikling, men der findes fortsat stor variation i behandlingstilbud og tolkning af resultater [27], også blot inden for de nordiske lande [28]. Mens en voksende mængde studier peger på gavnlige effekter af tidlig behandling, savnes fortsat viden om de psykologiske og fysiske langtidseffekter og studier med opfølgning længere ind i voksenalderen [27]. Flere lande, herunder Danmark, har indledt en mere forsigtig tilgang til hormonbehandling, indtil der foreligger mere evidens for dens gavnlige effekt [2, 17]. Især savnes viden om den stigende andel af unge med debut af kønsubehag efter puberteten [2, 17, 23] og om den formentlig stigende andel med psykiske lidelser, da nye studier tyder på, at de positive effekter ikke genfindes i denne gruppe [22, 29]. Der er behov for sundhedsfaglige tilbud, som kan tilpasses fleksibelt i fremtiden og systematisk internationalt samarbejde om forskning og erfaringsudveksling.

Les hele artikkelen her.

Les også: SEGM

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter