Cass-rapporten: knusende dom over «behandlingsopplegg» for unge med kjønnsforvirring

Foto: Verne Ho fra Unsplash
Foto: Verne Ho fra Unsplash

I Storbritannia er  Cass-rapporten nylig blitt publisert. Det er den mest omfattende gjennomgang av hvordan behandlingstilbudet overfor personer med kjønnsdysfori fungerer. Den ansvarlige for undersøkelsen, Dr Hilary Cass. I 2020 ble hun utnevnt av NHS-England til å lede arbeidet med Independent Review of Gender Identity Services for children and young people. Hun er i dag pensjonert, men er allikevel aktiv på flere medisinske områder.

Rapporten anbefaler å få slutt på «bekreftelsesmodellen» og det å intervenere medisinsk når det gjelder barn, fordi det er «bemerkelsesverdig svake bevis» på at dette hjelper barna. Til kontrast til hva Norge nettopp har lovfestet forbud mot, anbefales det å gjennomføre en evaluering av samsykelighet med andre psykiske helseproblemer og et behandlingsopplegg som prioriterer terapi. I Norge er dette nå i all vesentlighet forbudt, og kalles “konverteringsterapi”. En av de som har frontet forbudet mot nettopp den behandlingen som Cassrapporten anbefaler, er Anette Trettebergstuen. I Norge er det kun «bekreftelsesmodellen» som anbefales, den frarådes nå altså på det sterkeste av Cassrapportens funn.

Rapporten drøfter årsakene til den raske økningen i antall barn i Storbritannia de siste fem årene som uttrykker forvirring rundt kjønn. Den konkluderer med at større aksept for det som populært kalles “transidentiteter” «ikke i tilstrekkelig grad forklarer» den kraftige økningen av slike tilfeller av et fenomen som tidligere først og fremst omfattet gutter, men som nå  i antall  domineres av jenter.

Rapporten forklarer at sammenlignet med befolkningen generelt, hadde barn som ble henvist til klinikken høyere forekomst av tap av foreldre, traumer og omsorgssvikt, og anbefaler at helsetjenestene må vurdere dette, samt samtidige psykiske helseproblemer, “nevromangfold”, altså eksempelvis autisme og «ugunstige barndomsopplevelser» .

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter