Bufdir bestiller rapporter fra ideologiske venner

Foto: Jonas Jacobsson fra Unsplash
Foto: Jonas Jacobsson fra Unsplash

Det viser seg at Bufdir har bestilt to rapporter knyttet til temaet kjønn, seksualitet og konverteringsterapi fra Nordlandsforskning hvor seniorforsker, Fredrik Langeland, ved Nordlandsforskning har navnet sitt som medforfatter.


Truls Olufsen-Mehus mener at rapportene grovt sett konkluderer med bl.a. strengere lover og mindre ytrings- og religionsfrihet og liberalisering av medisinske inngrep på barn og ungdom med kjønnsdysfori, og at disse rapportene får sterk kritikk av andre forskere og dyktige fagfolk.
Bufdir bestilte denne forskningen av Nordlandsforsk og Likestillingssenteret KUN. Seniorforsker Fredrik Langeland jobbet selv hos Bufdir i perioden 2015-2019 på avdelingen “LHBT-senteret”. Langeland jobbet også på likestillingssenteret KUN fra 2019-2021.
 Truls Olufsen-Mehus konkluderer slik:

Statens eget LHBT-påvirkningsorgan, Bufdir, bestiller forskning fra LHBT-aktivister som vil det samme som de selv, slik at politikere som vil det samme som de selv, kan gjøre lovendringer som de hevder bygger på seriøs og objektiv forskning.

 

Rapport 1:
Rapport 2:
Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter