Britisk arbeidsrett mener det var rett å gi Kristie Higgs sparken

Foto: Tingey Injury Law Firm fra Unsplash
Foto: Tingey Injury Law Firm fra Unsplash

Det er avisen Dagen om skriver:

I kjennelse avviser retten at Higgs fikk sparken på grunn av sin kristne tro. Derimot sier de seg enig i at skolen tok sin beslutning ut fra en dyptfølt overbevisning om at Higgs, med sine meningsytringer på Facebook, hadde vist grov uforstand i tjenesten.

Det skriver organisasjonen Christian Concern i en pressemelding.

I en første reaksjon på avgjørelsen fastholder Higgs på det sterkeste at hun mistet jobben på grunn av sin kristne tro, en tro hun mener samfunnet ikke ser ut til å tåle eller til og med forstår lenger.

Hun legger til at hun er skuffet over å lese domstolens kjennelse, men at hun planlegger å anke og fortsette å kjempe for rettferdighet.

Vanskelig å skjønne

– Noen ganger må jeg fortsatt klype meg selv i armen for å skjønne at jeg virkelig mistet jobben jeg elsket på grunn av min kristne tro. Og det er vanskelig å tro at skolen vil ta tips fra en anonym klager og eskalere den til alt dette, sier tobarnsamoren.

Hun etterlyser nå både skolens toleranse og vennlighet overfor henne i denne situasjonen og undres om skolen har forsøk å forstå hennes synspunkter.

– Jeg delte disse innleggene på Facebook som en mor som var dypt bekymret over den obligatoriske seksualundervisningen som ble tvunget på min ni år gamle sønn på en barneskole drevet av Church of England.

– Synspunktene mine ble sammenlignet med synspunktene til en «pro-nazistisk høyreekstremist», noe som er svært støtende for meg og millioner av kristne over hele verden, understreker Kristie Higgs.

Hun legger til at hun vil fortsette å kjempe for rettferdighet slik at ingen andre trenger å gjennomgå det samme som hun har opplevd:

– Jeg vil at foreldre skal ha friheten til å oppdra barna sine i tråd med sin kristne tro. Jeg vil at små barn skal beskyttes mot denne skadelige ideologien. Kristne må også kunne dele sine meninger og tro uten frykt for å miste jobben.

Slag mot kristen frihet

Andrea Williams, administrerende direktør for Christian Legal Center, sier i en kommentar til Christian Concern at denne dommen berører alle som bryr seg om friheten til å være en kristen troende i Storbritannia.

– Kristie Higgs er visstnok avskjediget, ikke for innleggene hun la ut, men for en bevisst forvrengt og uvennlig tolkning av innholdet hun er blitt koblet til.

– Selv om innlegget hennes var privat og beregnet på familie og venner, blir hun holdt ansvarlig for hva andre kan gjøre med det. Selv om ingen faktisk tenker eller hevdet at Kristie har hatefulle synspunkter, blir hun sparket fordi en anonym «venninne» påsto at innleggene kunne oppfattes slik og fordi andre kanskje tenker det samme, påpeker Williams.

Ingen skade

Andrea Williams legger til at det er åpenbart at skolens omdømme ikke på noen måte er blitt skadet som et resultat av hennes innlegg, men at hun har blitt sparket som om det hadde vært slik.

– Innleggene hennes gjaldt ikke engang ungdomsskolen der hun var ansatt, men bøkene som ble brukt i sønnens barneskole.

– Denne rettshøringen har avslørt en åpenbar urettferdighet og vi vil støtte Kristie Higgs så lenge det er nødvendig for å få endret denne kjennelsen, understreker Andrea Williams.

Etterforskning

Etter at Higgs formelt fikk sparken av rektor Matthew Evans ved Farmor’s School, satte skolen i gang en undersøkelse av saken som kulminerte bare dager før jul i 2018 da Kristie ble bedt om å delta på en disiplinærhøring.

I seks timer måtte den kristne læreren forsvare seg overfor et panel med tre inspektører, støttet av tre andre ansatte. Innleggene hennes på Facebook ble under høringen sammenlignet med «pro-nazistiske» synspunkter, og hun ble beskyldt for intoleranse.

Da Higgs prøvde å forklare sammenhengen med sin kristne tro, ble hun fortalt at hun skulle holde troen sin utenfor denne saken.

Higgs påpeker at hun hevdet under høringen at hennes mål bare hadde vært å øke bevisstheten blant foreldrene om regjeringens utdannelsesplaner og bøkene om kjønnsskifte som blir brukt i barneskoler.

Panelet konkluderte med at Kristie ville bli avskjediget for «ulovlig diskriminering, alvorlig upassende bruk av sosiale medier og nett-kommentarer som kan bringe skolen i vanry og skade skolens omdømme.».

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter