Vi ønsker å skrive salmer for mennesker i dag som kan speile livene våre og hverdagen vi lever i.

I Den norske kirkes salmebok finner du bare sju salmer under temaet vigsel, og Hilde Trætteberg Serkland sier:

 Og bare et fåtall av dem kan brukes i likekjønnet vigsel. Derfor ville vi skrive en salme om ekteskapet – om det så er mellom kvinne og kvinne, mann og mann eller kvinne og mann.

I flere bryllup har de opplevd at de samme sangene går igjen.

 Hvis man ikke er kirkevant velger man kanskje «Kjærlighet fra Gud». Er man kirkevant, velger man noe annet fra salmeboka. Vi ville lage en tekst som handler om samlivet også, om det å velge hverandre og velge å leve i hverandres og Guds ja – ikke bare om selve bryllupsdagens jubel og glede. Siden det ikke er så mange som kan brukes i likekjønnet vigsel, ville vi skrive en tekst som snakket sant til alle om ekteskap og samliv. Målet var å lage en tidløs salme.

Hør salmen her:

– Nært og ærlig

Marit Liarbø er leder i Skeivt kristent nettverk. Hun setter stor pris på den nye salmen, og sier til Vårt Land:

Den formidler på en nær og fin måte dette vakre mellom to som ønsker å skape sitt liv sammen, men uten at det glori­fiseres på noe vis. Det oppleves nært og ærlig. Jeg liker også måten­ teksten løfter fram troen på man er en del av noe større, og gleder meg til å lytte til denne når den slippes! enn folk flest er klar over, sier han.