Biskopenes alvorlige taushet

Kirkespir

Biskopene uttalte seg 18. mai om menneskeverdet, i tilknytning til forslag om endringer i bioteknologiloven. Det er bra! Men hvorfor våger de ikke samtidig å si noe konkret om eggdonasjon og assistert befruktning for enslige kvinner? Er de tause om det fordi liberal bioteknologi til dels er en konsekvens av et liberalt syn på ekteskap […]

Kan kirken samarbeide med foreningen Fri?

Nå er det på tide at vi offentlig også får høre stemmen til de med homofile følelser som velger en annen vei enn grenseløs seksualitet. I Dagen 21. og 22. juni kunne vi lese kommentarer fra leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, og Olav Myklebust, medlem av Kirkerådet/Møre Bispedømmeråd. De kommenterte et innlegg fra flere […]

Skal Bibelens samlivsetikk erstattes av FRI sitt program?

Som medlemmer i Kirkemøtet følger vi nøye med på hva som rører seg både på grasrotplan og i ledersjiktet i Den norske kirke (Dnk). Den 7. juni kunne vi lese i Vårt Land at en arbeidsgruppe nedsatt av Bispemøtet har levert en rapport rundt temaet arbeidsmiljø, likestilling og LHBT-kompetanse (dvs kompetanse om Lesbiske, Homofile, Bifile […]