Pride, en tematikk det tydeligvis ikke er rom for å kritisere

Foto: T Hwang fra Unsplash

Foreldre som er kritiske til Pride ses på som en trussel, og denne gruppen anklages for å være representanter for ytterliggående krefter i samfunnet. Det uttrykkes også at de skaper splid mellom barn. Enkelte lærere går også hardt ut mot foreldre som reagerer. Les også Å gå inn i en meningsfull og saklig debatt for å prøve å […]

Hva skal skolen lære bort om kjønn?

Foto: Tom Hermans fra Unsplash

Som ansvarlige voksne må vi ta oss tid til å reflektere rundt hvordan skolens undervisning kan være med å påvirke barn og unge. Ikke minst i hvilken retning. Å ikke ta en vurdering av mulige utfall vil etter min mening være uforsvarlig. Nye læremidler i skolen legger til grunn en ny virkelighetsforståelse av hva kjønn […]