Åpen Kirkegruppe vil tilbake til FRI og viser hva kampen handler om: alt eller ingenting

Paraply
Foto: Sharon McCutcheon fra Pexels

Vårt Land kan fortelle at representanter fra Åpen Kirkegruppe ønsker å gå tilbake og bli en del av organisasjonene FRI slik det var i over 30 år. Aasmund Robert Vik, som var en sentral drivkraft bak opprettelsen av det gruppa for over 40 år siden,  sier til Vårt Land at det er det naturlige:

Det er fra FRI vi kom fra, og for oss er det derfor helt naturlig at Åpen Kirkegruppe blir en del av den store LHBT-familien igjen.

Sammen med ni andre veteraner i Åpen Kirkegruppe, har han gått sammen om et forslag som ble lagt fram på årsmøtet til organisasjonen 6. mars i år: Åpen Kirkegruppe bør innlemmes i organisasjonen FRI, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

I 30 år var Åpen Kirkegruppe en del av FRI, inntil Åpen Kirkegruppes årsmøte i 2009 vedtok at organisasjonen skulle trekke seg ut. I flere tiår hadde Åpen Kirkegruppe da vært en sentral kirkepolitisk aktør, og fungerte i praksis som en egen organisasjon. En av deres største kampsaker var at skeive skulle få gifte seg i kirken. For å få større gjennomslagskraft vurderte Åpen Kirkegruppe det som hensiktsmessig å trekke seg ut av FRI, som tidligere het LLH.

Daværende leder i ÅK, Gard Realf Sandaker-Nielsen, sa da til Vårt Land:.

Det har hendt at Åpen Kirkegruppe ikke har fått en tydelig stemme utad, og vi håper dette vil gjøre oss mer fristilte til å reise spørsmål i den offentlige debatt. Vi kan ikke lenger bli møtt med i møtt med at «siden dere er en del av LLH behøver ikke LLH å diskutere dette offentlig», eller at kirken setter oss i samme bås som LLH.

Med tanke på dem som hevder at det er mulig å argumentere kun for det monogame homofile forholdet, og avvise den normløsheten som preger dagens LHBTI-politikk, er det vanskelig å si annet enn at dette viser at det ikke er mulig. Enten så aksepterer man FRI, og den fullstendige normløshet den organisasjonen står for, eller så må man si nei, og akseptere at man blir stemplet som intolerant og ekskluderende som alle andre klassiske kristne.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter