Anette Trettebergstuen støtter Klepps nei til konservative kristne

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Etter et år med debatt går den såkalte Klepp-saken mot en avslutning. I desember skal kommunestyret i Klepp på Jæren stemme over nye retningslinjer for kulturstøtte i kommunen.

I forslaget foreslås det å stille krav om at aktivitetene som mottar støtte må regne alle medlemmer som valgbare til lederverv «uavhengig av samlivsform, seksuell orientering, kjønn eller etnisitet».

Dette er «Klepp-saken»:

I desember 2020 sendte kommunedirektøren i Klepp kommune ut et høringsforslag til nye retningslinjer for tildeling av kulturstøtte kommunen.

Forslaget var å stille krav om at mottakerne måtte si fra seg retten til å forskjellsbehandle på bakgrunn av kjønn og legning.

Konservative kristne menigheter og forsamlinger frykter at støtten vil forsvinne dersom de ikke endrer samlivssyn.

Ønsker forslaget velkommen

I en kommentar til Jærblandet sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) at hun stiller seg bak forslaget.

– Jeg ønsker naturligvis velkommen alle tiltak for å forhindre ekskludering og annen forskjellsbehandling på grunn av forhold som kjønn, seksuell orientering og etnisitet, sier kultur- og likestillingsministeren til avisen.

– Jeg mener det er viktig at det er aksept for alle – også i trossamfunn, legger hun til.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter