Kirkeledere om forbud mot homoterapi: Er villige til å bli kriminelle

Basilique Notre Dame de Montréal, Montréal, Canada

Kategorien konverteringsterapi er så brei at den eigentleg er meiningslaus (…) Å innføre lovforbod mot ein så brei kategori gjev openbert ikkje meining og fører med seg ein stor risiko for å kriminalisere oss når vi oppfyller våre nestekjærlege plikter som kristne prestar og pastorar.» Det står det i eit brev til den britiske likestillingsministeren, som i skrivande stund […]

Sannheten krenker ingen andre enn løgnen

Foto: Lightscape fra Unsplash

31 Dersom jeg vitner om meg selv, er mitt vitneutsagn ikke gyldig. 32 Men det er en annen som vitner om meg, og jeg vet at hans vitneutsagn om meg er sant. 33 Dere sendte bud til Johannes, og han har vitnet for sannheten. 34 Men jeg er ikke avhengig av at noe menneske vitner om meg. Dette sier jeg for at […]