Hør presten Bernard Randall fortelle historien om hvordan han mistet jobben ved en britisk skole

Foto: Kon Karampelas fra Unsplash
Foto: Kon Karampelas fra Unsplash

Bernard Randall mistet jobben som prest ved en kristen skole i England etter han i et møte med elevene sa at ingen skal måtte tvinges til å bøye seg for den radikale kjønnsteoriens virkelighetsforståelse, men at vi skal respektere våre ulike meninger.  Han forteller hvordan et program som handlet om å forhindre mobbing ledet til et krav om å bekjempe ideen heteronormativitet og flytende kjønn. Konklusjonen er at kristne stemmer ikke ønskes i britisk skole.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Haithem Ferdi fra Unsplash

Framstilling av kjønn i læreverk

Lytt til Kamilla Aslaksen sin spennende forskning om kjønn (kjønnsidentitet) i norske lærebøker for grunnskolen! På presist og kortdattet vis, får hun i Øyvind Børvens