Viktor Orbán: – Det finnes ikke noe verdi­fellesskap i EU

Foto: Frederic Koberl fra Unsplash
Foto: Frederic Koberl fra Unsplash

Ungarns statsminister Viktor Orbán avviser utspillet fra Nederlands statsminister Mark Rutte i forrige uke om at den ungarske regjeringen enten må trekke tilbake det nye forbudet mot å fremme blant annet homoseksualitet overfor mindreårige, eller forlate EU. Det skriver Document.no.

EU-elitens stormløp mot den nye ungarske loven begrunnes med at den er i strid med grunnleggende verdier i unionen. Men den ungarske statsministeren avviser at det finnes noe verdi­fellesskap i EU, rapporterer Frankfurter Allgemeine.

Hvis EU skal holde sammen, må de liberale respektere rettighetene til dem som ikke er liberale, heter det i en skriftlig meddelelse fra Orbán, som mener at EU må oppgi ambisjonene om «en stadig tettere union».

«Det finnes ikke noe slikt som enhetlige verdier, og derfor er det heller ingen politisk enhet.» Slik han ser det handler denne debatten om barns seksuelle oppdragelse. Liberale mener at barn bør oppdras med «sensibilisereende publikasjoner» om hetero- og homoseksualitet, om «oppgivelsen av det biologiske kjønnet» og kjønns­korrigerende kirurgi, og at statens institusjoner har en rolle å spille i dette.

Den ungarske statsministeren anser ikke dette for å være statens jobb:

De «ikke-liberale demokratene» er derimot av den oppfatning at den seksuelle oppdragelsen er foreldrenes rett, «og hverken staten, de politiske partiene, NGO-er (ikke-statlige organisasjoner) eller regnbueaktivister har lov til å spille en rolle uten foreldrenes samtykke».

Orbán trekker en linje fra seksual­politikken til migrasjons­politikken:

«Migrasjon er ingen menneskerett, og hvordan et barn blir oppdratt seksuelt er ikke barnets menneskerett heller. […] Derimot finnes artikkel 14 i Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter, om foreldrenes rett til å sikre at barna får en egnet oppdragelse.

Statsministerens holdning i saken gjenspeiler befolknings­flertallets i Ungarn:

Meningsmålinger viser at rundt 60 prosent av de voksne i Ungarn er enig med regjeringen i saken, sier statsviteren Ágoston Mráz, som leder det regjeringsnære instituttet Nezöpont.

Blant tilhengerne av opposisjonen er det 40 prosent som støtter regjeringen i kjønns­politiske saker.

Store norske medier tar sterkt avstand fra Orbáns politikk på området. Både Aftenposten og VG skrev nylig på lederplass at EU er et verdifellesskap.

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter