Vårt Land kaller spørsmål om samlivsform for “omstridt”

Foto: Cathryn Lavery fra Unsplash
Foto: Cathryn Lavery fra Unsplash

Avisen Vårt Land skriver at  Agder og Telemark bispedømmeråd ikke ikke lenger skal spørre om samlivsform ved nyansettelser. Det interessante er at avisen kaller praksisen som “omstridt”, som om den liberale fløyen har fått full definisjonsmakt i debatten om seksualitet og samlivsetikk, for det er tydelig at avisen ikke dveler noe med hva en slik begrepsbruk innebærer, hvordan de ulike partene forstår sitt eget ståsted når landets største kristne avis kaller en av dem for omstridt.

Vedtaket mandag skjedde med knappest mulig margin – seks mot fem stemmer, der leder Kai Steffen Østensen måtte bruke sin dobbeltstemme.

Dermed går bispedømmerådet inn for å endre bestemmelsen om lovlig diskriminering ved kirkelige ansettelser. Heretter skal opplysninger om samlivsform verken innhentes eller vektlegges.

I dag er det ulik praksis i de ulike bispedømmene i Norge når det gjelder ansettelser. Fram til nå har det kun vært Agder og Telemark, Stavanger, Bjørgvin og Møre bispedømmer, altså det tradisjonelle «bibelbeltet», som fremdeles har praktisert krav til samlivsform ved kirkelige ansettelser

Bispedømmerådene i Bjørgvin og Møre skal behandle lignende saker i nærmeste framtid, skrev Agderposten i forrige uke.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Saint John's Seminary fra Unsplash

Kim Friele blir kåret til “helgen”

Kåringen skjer under en regnbuemesse i Stiklestad kirke under Olsokdagene. «Helgenkåring» har ikke skjedd i Norge siden middelalderen – Hun er en beskytter for det

Foto: John Schnobrich fra Unsplash

Lav tillit til kjønnsforskning

Årets Medieundersøkelse er klar. Den er utført på oppdrag av Nordiske Mediedager og hadde i år 1431 respondenter. Rapporten viser forskjellen på hvilke holdninger journalister og