Frankrike kan få en lov som vil gjøre det straffbart å protestere mot statens helseråd

Foto: Clem Onojeghuo fra Unsplash
Foto: Clem Onojeghuo fra Unsplash

Frankrikes nasjonalforsamling har vedtatt en ny lov som åpner for straffeforfølgelse av personer som protesterer mot myndighetenes anbefalte medisinske behandling. Det skriver Document.no.

Det dreier seg om artikkel 4 i loven, hvor man blant annet kan lese følgende:

Å oppfordre en person som lider av en medisinsk tilstand, ved gjentatt press eller manøvrer, til å forlate eller avstå fra å gjennomgå terapeutisk eller profylaktisk medisinsk behandling, straffes med ett års fengsel og en bot på €30 000, når denne oppgivelsen eller avståelsen fremstår som fordelaktig. for helsen til vedkommende, mens det etter dagens medisinske kunnskap klart kan føre til særlig alvorlige konsekvenser for hans eller hennes fysiske eller psykiske helse gitt den tilstanden personen lider av.

Når oppfordringen beskrevet i de to første avsnittene har hatt virkninger (dvs. rådene er fulgt, red.anm.), vil straffene økes til tre års fengsel og en bot på €45 000.

Loven bygger på ideen om at helsevesenet og myndighetene er de eneste som kan si hva som er riktig medisinsk praksis. Dcument skriver historien viser at dette er en grov feiltagelse. Det holder vel å nevne opiodskandalene i USA, lobotomi og Semmelveis. Mange vil legge til alt som skjedde under pandemien fra 2020-22, og kirurgiske inngrep på barn som er forvirret om sitt eget kjønn. Påstander om at the science is settled avslører mangelfulle historiekunnskaper og svært dårlig vitenskapsforståelse.

Loven er nå vedtatt i nasjonalforsamlingen, og sendes tilbake til Senatet.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Cecilie Johnsen fra Unsplash

MF beklager overfor skeive

– I år flagger vi med regnbueflagget i juni måned for å markere og synliggjøre mangfold, toleranse og inkludering. Det sa rektoren ved MF vitenskapelig