Gravid kvinne
Foto: Jonathan Borba fra Unsplash

Nei, Geir Jørgen Bekkevold, surrogati er ikke ulovlig

Kjell Skartveit

Kjell Skartveit

Lektor, forfatter og skribent
KrFs Geir Jørgen Bekkevold sier til Vårt Land at han er bekymret for at surrogati kan bli lovlig. Frp går nemlig inn for å tillate eggdonasjon i ekspressfart.

Overfor Vårt Land bekrefter partiets helsetalskvinne Åshild Bruun-Gundersen  at de vil fremme et forslag til lovendring som sørger for at eggdonasjon blir tillatt fra 20. juli i år.

Men hvorfor gir Bekkevold inntrykk av at surrogati er ulovlig? Hva er årsaken til at norske politikere er så opptatt av å holde liv i myten om surrogati som en forbudt ordning?

Åshild Bruun-Gundersen sier til Vårt Land at Frp vil hoppe bukk over både byråkratene i Helse- og omsorgsdepartementet og den tradisjonelle høringsrunden. De vil ikke gå den tradisjonelle veien via byråkrater i departement og høring. Frp vil istedet hente inn innspill fra fagmiljøer og skrive den endrede lovteksten selv. Bruun-Gundersen vil fremme Frps forslag når Helse- og omsorgskomiteen nå behandler regjeringen sitt forslag til justeringer i bioteknologiloven.Komiteen må avgi sin innstilling innen 16. april. Det er flertall i Stortinget for å si ja til eggdonasjon. Både Ap og SV er for.

Det interessante er imidlertid reaksjonen til KrF, for der er man bekymret for forbudet mot surrogati.

Geir Jørgen Bekkevold sier til Vårt Land:

Hvis en bare åpner opp for eggdonasjon og ikke samtidig rammer det inn i loven, så har vi ikke et lovforbud mot surrogati.

Jeg ville kjenne meg tryggere hvis Frp i hvert fall kan være villig til å la departementet og lovavdelingen være dem som utarbeider sånn lov. Det handler også om å lage et nytt lovforbud mot surrogati. For i dag er det forbudet mot eggdonasjon som sikrer at det er forbudt, 

Dette er muligens en av de store illusjonene i dagens Norge, oppfatningen av at det er et forbud mot surrogati. Det er riktig at det ikke er lov for helsepersonell å utføre gestasjonell surrogati i Norge, men for et homofilt par er det ingen begrensninger på hva som er mulig å få til i utlandet. Det forteller blant annet historien om den tidligere ordføreren i Sola kommune. I høst kunne Stavanger Aftenblad fortelle hvor stolt Ole Ueland var over at han og ektemannen ventet barn med en kvinne i Canada. Og senere hadde avisen en reportasje fra fylkestinget da paret stolt viste fram jenta de hadde fått, en jente de hadde fått ved hjelp av surrogati.

Det avgjørende for at surrogti er mulig, er nemlig retten til stebarnsadopsjon, og under den ordningen er det særbehandling for homofile par, selv om de har skaffet seg barn i utlandet med metoder som er ulovlige i Norge. Det er nemlig to variabler som er avgjørende, og det er om paret straffeforfølges for å brukt metoder som er ulovlige i Norge, og om paret får stebarnsadoptere. For surrogati er i prinsippet et spørsmål om overføring av foreldreskap, og så lenge den prosessen finner sted uten problemer, og paret ikke straffeforfølges, er surrogati i prinsippet lovlig.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med på diskusjonen
Andre kommentarer
Foto: Jiroe Matia Rengel fra Unsplash

Relativismens slaveri

4 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. 5 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av

Foto: Fr. Daniel Ciucci fra Unsplash

Diktaturet kommer nærmere

Fredag 16. juni passerte Støre-regjeringens lovforslag om å forby konverteringsterapi Kongen i statsråd. Det foreslåtte forbudet skal gjelde alle former for konverteringsterapi og markedsføring av