Tysklands neste regjering åpner opp for polygami

Brandenburg, Berlin Tyskalnd
Foto: Claudio Schwarz Purzlbaum fra Unsplash

Den påtroppende regjeringen i Tyskland – den såkalte trafikklyskoalisjonen bestående av Det sosialdemokratiske partiet (SPD), De grønne og Det fridemokratiske partiet (FDP) – la i forrige uke frem sin regjeringsplattform, der overgangen til en «sosial-økologisk» økonomi står sentralt.

Dokumentet som de tre partiene har utarbeidet i fellesskap under regjeringsforhandlingene, varsler også endringer i familiepolitikken, skriver tyske medier. Blant endringene er en ny form for sivilrettslig partnerskap opplyser Bild.

Det aktuelle programpunktet, som er å finne på linjene 3374–3381 i regjeringsplattformen, åpner spesielt for samliv mellom flere enn to personer, skriver den tyske avisen.

Under overskriften «Familierett» heter det i dokumentet:

Vi vil modernisere familieretten. Til dette formålet vil vi utvide omsorgsretten for mindreårige til sosiale foreldre, og utvikle den til en egen rettsordning som kan overdras til to eller flere voksne i samforståelse med de rettslige foreldrene. Vi vil innføre et institusjonelt ansvarsfellesskap og med det sette to eller flere myndige i stand til å ta rettslig ansvar for hverandre utover kjærlighetsforhold og ekteskap.

Samliv handler ikke lenger bare om far, mor og barn, og staten bør anerkjenne at det finnes andre måter å leve på, kommenterer FDP-politikeren Stephan Thomae.

Familiepolitisk talskvinne for Den kristelig-sosiale union (CSU), Silke Launert, er ikke begeistret: Dette truer med å åpne for polygame ekteskap, sier hun.

Også forfatningsjurist og professor Josef Franz Lindner er skeptisk. Han mener at de skisserte ordningene kan være i strid med grunnloven, som gir ekteskapet statens spesielle beskyttelse, skriver Bild.

 

Document.no

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter