Tyske biskoper enige om katolsk kirkereform

Saint John's Seminary fra Unsplash
Saint John's Seminary fra Unsplash

Et flertall av katolske kirkeledere i Tyskland slutter opp om en tekst som åpner for å ordinere homofile og gifte prester, samt utnevne kvinnelige diakoner.

Dette ble klart da kirkeledere lørdag avsluttet den siste i en rekke konferanser om reform. Lederen for den tyske bispekonferansen, Georg Bätzing, beskrev det tre dager lange kirkemøtet i Frankfurt som en stor suksess.

– Vi endrer kirkens konkrete handlinger, og jeg har stort håp om at vi vil lykkes med å bryte gjennom til en endret kultur: Åpenbart mer inkluderende, mer rettferdig og med delt ansvar for alle, sa han.

Foruten å beslutte at kirkens medlemmer i framtida skal få større mulighet i valg av biskoper, tok konferansen også for seg kirkens holdning til seksualitet og sølibat.

Debatten kom i kjølvannet av et initiativ der 125 kirkeansatte sto fram som lgbtq-personer.

Klart flertall

Et klart flertall støttet en tekst som anerkjenner at homoseksuell identitet har samme verdi som heteroseksualitet. Videre heter det i teksten at ingen skal nektes kirkelige embeter eller presteordinering på bakgrunn av sine seksuelle preferanser.

Kirkemøtet støtter også velsignelse av likekjønnede partnerskap, opptak av gifte prester og utnevnelse av kvinnelige diakoner.

Mange av disse erklæringene er kun uttrykk for kirkemøtets meninger, og de vil ikke kunne tre i kraft uten Vatikanets velsignelse.

69 biskoper, 69 representanter for sentralkomiteen for tyske katolikker (ZdK) og 92 representanter for ulike katolske yrkesgrupper deltok på konferansen i Frankfurt.

Reformarbeidet har vært overskygget av en omfattende rapport om overgrep i erkebispedømmet München, som ble offentliggjort i januar. Rapporten var bestilt av kirken selv og beskriver overgrep fra 235 mistenkte overgripere mot 497 ulike ofre i erkebispedømmet München og Freising gjennom flere tiår.

Tysk påtalemyndighet har beordret etterforskning av 42 tilfeller av tjenesteforsømmelse i kjølvannet av rapporten, som viser at ledende skikkelser i den katolske kirken i sin tid unnlot å gripe inn for å stanse overgrep. Blant dem var tidligere pave Benedikt, som har uttrykt sjokk og skam over overgrepene mot mindreårige etter at rapporten ble offentliggjort.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter