Trettebergstuen lover totalforbud mot konverteringsterapi

Foto: Bogomil Mihaylov fra Unsplash
Foto: Bogomil Mihaylov fra Unsplash

Under Oslo Pride i juni i fjor la kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) frem sitt lovforslag om forbud mot konverteringsterapi.

I disse dager legges det reviderte lovforslaget frem for departementene. Lovforslaget skal etter planen legges frem for Stortinget i april.

Lover totalforbud

Trettebergstuens forslag hadde høringsfrist i oktober i fjor. En rekke tunge instanser som Riksadvokaten, Statsadvokaten og Advokatforeningen har kommet med flere vektige innvendinger mot forslaget.

Riksadvokaten mener lovforslaget kan bryte med Norges menneskerettslige forpliktelser.

«Det fremstår tvilsomt om det kan vedtas et absolutt forbud for voksne, i lys av overordnede rettsnormer», heter det i høringssvaret.

Nå lover Trettebergstuen overfor Dagen at hun fortsatt vil forby forsøk på å endre andres seksuelle orientering, også overfor voksne som oppsøker slike samtaler frivillig.

Dagen skriver videre:

Lover endringer i forslagen

Det endelige forslaget vil imidlertid ikke være helt likt det lovforslaget som ble lagt frem i fjor sommer.

– Vi jobber nå med å gjøre endringer på forslaget som ligger ute. Hvilke endringer det blir kommer vi tilbake til når vi legger det frem, sier Trettebergstuen til Dagen.

– Men målet er fortsatt å legge frem et totalforbud, også for voksne?

– Ja, det er det, konstaterer Trettebergstuen.

Kritiserte Solberg-regjeringens forslag

Trettebergstuens forslag går betydelig lenger enn det Solberg-regjeringen foreslo ett år tidligere.

Den forrige regjeringen ville kun forby konverteringsterapi for personer under 16 eller 18 år, og hadde en lavere strafferamme.

Trettebergstuen rykket den gangen ut med skarp kritikk av Solberg-regjeringen. Hun mente de ikke gikk langt nok, og at konverteringsterapi også burde forbys for samtykkende voksne.

Strid om lovavdelingens «velsignelse»

I fjor høst uttalte Trettebergstuen at Justisdepartementets lovavdeling skal ha «velsignet» hennes lovforslag, som også rammer samtykkende voksne.

Lovavdelingen kunne imidlertid lovavdelingen ikke bekrefte at en slik «velsignelse» har funnet sted.

Lovavdelingen ble nemlig bedt om å gjøre en tolkningsuttalelse i forbindelse med Solberg-regjeringens forslag, og uttalte at et forbud for voksne «trolig ville innebære et uforholdsmessig inngrep i retten til privatliv og religionsfrihet».

Det ble ikke gjort en ny tolkningsuttalelse i forbindelse med Trettebergstuens forslag.

I november erkjente Trettebergstuen at hun «kunne vært mer presis» om kontakten med Justisdepartementet.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Camylla Battani fra Unsplash

Venstre vil tillate surrogati i Norge

Venstre la torsdag fram følgende forslag: * Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å tillate samtidig egg- og sæddonasjon for enslige og par. * Stortinget ber