Kirkeansatte skal på obligatorisk kurs om sex, kjønn og LHBT

Foto: Nathan Dumlao fra Unsplash
Foto: Nathan Dumlao fra Unsplash

– Jeg har gruet meg litt til å holde disse kursene, sier Kjetil Solvi Nordstrøm, kirkeverge i Haugesund til Stavanger Aftenblad.

Han har erfart at kolleger ikke vet hva bokstavene LHBT står for. Han tenkte dette var allmenn kunnskap.

Stavanger Afenblad skriver videre:

– Men jeg erfarer at også folk utenfor Kirken er usikre på hva bokstavene står for. Det er med andre ord flere som kunne trengt dette kurset, sier Nordstrøm.

Årsaken til at han har gruet seg for å kurse kolleger om kjønn, seksualitet og LHBT-personer, er at han er redd for å krenke noen.

– Her er så mye følelser. Jeg er redd for å uttale meg på en måte som kan krenke LHBT-personer. Jeg har heller ikke lyst til å såre en prest eller diakon på verken den konservative eller liberale siden. Jeg vil at alle skal oppleve respekt og forståelse for sitt syn, sier Nordstrøm.

Han holder kurset sammen med Øyvind Tjelle, inkluderingsrådgiver på bispedømmekontoret. Foreløpig har halvdagskurset blitt holdt i tre prostier.

– Det var et flott kurs, sier prost Tor Magne Nesvik i Ytre Stavanger prosti.

– Kurset handler om hvordan vi skal møte folk i kirkelige sammenhenger. Det skulle bare mangle at ikke vi ansatte i Kirken er oppdaterte og bevisste på hvordan vi skal møte LHBT-personer, for vi møter folk i alle aldre og med ulike identiteter. Én dårlig opplevelse, er en for mye, sier Nesvik, og legger til:

– Egentlig burde alle arbeidsplasser tatt et slik kurs, sier prosten.

Utgangspunktet for kurset er et ønske om å møte alle mennesker med respekt og omsorg. Kursholder Nordstrøm sier det er stort sprik i kompetanse.

– Noen er eksperter. Noen er noviser. Oppsummert er behovet for kompetanse stort. Jeg tror mange føler at de har lært noe, sier Nordstrøm.

I tillegg til en innføring i ulike begreper innenfor LHBT-spekteret, skaper kurset bevissthet rundt hva det vil si å snakke ut fra en heteronorm.

– Vi reflekterer også over funnene i undersøkelsen «Å være en sak» fra 2020, om hvordan det er å jobbe i Kirken med LHBT-identitet. Utgangspunktet er at Kirken skal være et trygt sted, der alle blir ivaretatt, sett og respektert, sier Nordstrøm.

Handler ikke om teologi

Han presiserer at kurset ikke handler om teologi. Ingen deltagere på kurset skal oppleve et press til å endre teologisk syn.

– Noen har ytret at de vil diskutere teologi på kurset, da har vi måttet være litt strenge. Rammen for kurset tar først og fremst sikte på å skape et klima for samtale og refleksjon, sier han.

Teologi ligger imidlertid til grunn for uenigheten i bispedømmerådet som Aftenbladet har skrevet flere saker om denne uka. Flertallet i bisperådet vil beholde muligheten til å innhente informasjon om en prest samlivsform i tilsettingssaker. Det betyr at homofile prester kan blir diskriminert.

Prost Nesvik har merket seg debatten i kjølvannet av bisperådets høringssvar. Han presiserer at han i denne saken stiller seg bak mindretallet i bisperådet.

– Jeg er glad for debatt om saken i pressen, og glad for det sterke engasjementet for å avvikle en uklok praksis, sier prosten, som legger til at det er mange nyanser i saken.

– Men for meg koker det ned til hva for eksempel en homofil 14-åring vil sitte igjen med fra debatten som nå pågår.

Stavanger Aftenblad

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter