Sminke
Foto Sharon Mccutcheon fra Unsplash

Til Faktisk.no: Kan dere sjekke hva kjønns­mangfold er?

Når folk risikerer å miste sitt inntektsgrunnlag og trues av aktivister ved å stille spørsmål eller sitere biologi om kjønn, er det tydelig at samfunnsdebatten trenger assistanse til å undersøke hva kjønn faktisk er. Faktisk.no AS har som oppgave å bidra til en faktabasert offentlig samtale ved å gjennomgå grunnlaget for påstander som påvirker vår oppfatning av virkeligheten.

Hva er grunnlaget for virkeligheten knyttet til kjønnsmangfold, flytende kjønn og kjønnsidentitet?

Teorier knyttet til disse begrepene spres rundt i Norge muligens med utgangspunkt i Universitetet i Agder (UiA) gjennom sexologi-utdanning og «vitenskapelige» kurs om kjønnsmangfold. Utdanningen er trolig utformet eller faglig godkjent av Esben Esther Pirelli Benestad. Benestad tituleres som professor i sexologi – noe han (og også kona Elsa Almås) fikk tildelt av UiA i 2012, enda de på langt nær oppfyller de strenge akademiske og vitenskapelige kravene som vanligvis stilles for å få professortittel.

Det kan listes opp en rekke manglende kriterier for Benestads professortittel, men dette er en jobb for faktasjekkere eller andre som får betalt for kritisk journalistikk. Poenget er at teoriene og påstandene om kjønn som legges til grunn hos Helsedirektoratet, BUFDIR, Foreningen FRI m.fl. er lett gjenkjennelige fra den akademiske kilden på UiA.

Eksempelvis finner vi at noen av dem som hevder å besitte mest kompetanse om kjønn og identitet i Norge, Helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo (HKS), refererer til litteratur fra Benestad i sine kilder. Det bør få et øyenbryn eller to til å heve seg når HKS i en PowerPoint-presentasjon forklarer på bilde 17 at:

«Psykologisk kjønn sitter mellom ørene, i fremre del av Hypotalamus, etableres i førskolealder, og er uavhengig av det kroppslige kjønnet.»

Her har faktasjekkerne en viktig jobb å gjøre for å sjekke om disse påstandene fra en sentral helsestasjon medfører riktighet. Det som står på spill, er hva slags veiledning hundrevis av barn og unge får fra offentlig helsepersonell. En institusjon som påvirker unges virkelighetsoppfatning om kjønn, og som skal gi faglige råd til sårbare barn og unge og deres foreldre, må forventes å bygge på medisinske fakta. Mye tyder på at det ikke er tilfelle.

Helsestasjonen for kjønn og seksualitet bekrefter offentlig at de gir ungdom hormoner, og at de involverer barnevernet dersom foreldre ikke støtter barns ønske om å skifte kjønn og begynne med pubertets-blokkere og/eller hormoner. Man kan mildt sagt si at dette er svært alvorlig. Faktisk.no bør kjenne sin besøkelsestid og undersøke kunnskapsgrunnlaget for en så inngripende praksis.

Et viktig poeng ved å belyse kunnskapsgrunnlaget for sexologiske kjønnsteorier, er at Faktisk.no kan komme til å konkludere med at det eksisterer sju kjønn, dersom de ikke er grundige. Er det ikke slik at det «faktisk» finnes sju kjønn fordi Pirelli Benestad hevder det selv med tyngen fra den høyeste lovbeskyttede kunnskapstittelen professor?

Hva sier leksikon om kjønn?
Dessverre later det til at Store Norske Leksikon er en tvilsom kilde til hva som er det medisinske og vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for teoriene om kjønnsmangfold og kjønnsidentitet. I leksikonet er nemlig Pirelli Benestad forfatter og faglig ansvarlig for 32 artikler om kjønnsrelaterte temaer.

Og dersom Store Norske Leksikon ikke er aktuell som kilde, kan vi kanskje heller se til det seriøse Tidsskriftet for Den norske legeforening og lete etter fasiten. Lege Ketil Slagstad skriver der: «Ikke begge, men alle kjønn», så da er det slått fast at det er flere kjønn, men hvor mange? Kildehenvisningene til Slagstad er mangelfulle, og påstandene hans om kjønn som et spekter, bygger ikke på biologi. Men dette klarer en dyktig faktasjekker å finne ut selv.

Det finnes også andre kjendisleger å hente kunnskap fra: Kollegaen til Slagstad, Kaveh, kan være en ressurs for faktasjekkerne, ettersom han mener at det finnes «menn, kvinner og alt imellom». Kjendislegen Kaveh konkluderer med at «kjønnet ditt kan bare du vite». Dersom man legger til grunn individuelle kjønnsopplevelser basert på sexologiske teorier, ser det ut til at det prinsipielt sett kan finnes 7,8 milliarder kjønn i verden. På den måten er vi helt sikker på at ingen blir satt i feil bås.

Det er mulig at dette blir for svevende for en faktasjekker, for det kan være et vanskelig tall å henvise til som fasit på antall kjønn, 7,8 milliarder. Men kanskje vi finner svaret i den politiske eliten, hva kan de kloke hodene på Stortinget fortelle oss om kjønn? Ap, SV, MDG, Rødt og Venstre åpner for innføring av et tredje kjønn i lovverket. Skal vi sette to streker under svaret nå?

Anette Trettebergstuen (Ap) slår i bordet med at: «Det er vitenskapelig anerkjent at det finnes mer enn to kjønn» i en artikkel der hun kritiserer oppropet Ja til tokjønnsmodellen, som argumenterer mot innføring av en tredje kjønnskategori. Det kan med andre ord være et godt utgangspunkt å kontakte Arbeiderpartiet, fordi også stortingskandidat Kari Henriksen besitter tung kunnskap om kjønnsmangfold. Hun adresserte Stortingspresidenten med bestemt tonefall i fjor høst: «President, det finnes flere enn to kjønn!» Kanskje finner faktasjekkerne ut at det er det tette båndet mellom Ap og Foreningen FRI som er kilden til partiets skråsikkerhet om antall kjønn?

En god faktasjekker bør vurdere å kontakte Big Tech, som tross alt har både kunstig intelligens og maskinlæring å rutte med og data fra milliarder av mennesker. Big Tech må da vite mest om antall kjønn? Joda, Facebook opererer med 71 kjønn og kjønnsidentiteter. Er det universelle svaret dette, kjære faktasjekker? Vær dessuten klar over at det kan virke lite troverdig om det uavhengige Faktisk.no AS velger å bruke en av sine betalende oppdragsgivere som kunnskapskilden til fasiten på antall kjønn. Det er også betenkelig dersom ikke Facebook sensurerer seg selv, om det skulle vise seg at 71 kjønn og kjønnsidentiteter er feilinformasjon.

Faktasjekkerne kan da eventuelt gå til alternative kunnskapskilder, de uglesette, de som systematisk sprer hatefull informasjon. Det finnes kyniske mennesker som bygger sin tro på at kjønn ikke er en sosial konstruksjon og som mener at det er biologi som definerer kjønnet og antall kjønn. Blant dem finner vi biologiprofessorer og naturvitenskapsmenn.

Professor i evolusjonsbiologi, Glenn Peter Sætre, har en lang rekke forskningspublikasjoner og forsvarer sin tittel som professor ved faktisk å oppfylle kravene. Ifølge prof. Sætre, som har skrevet flere kronikker siste halvår, finnes det ikke et kjønnsmangfold. Sætre skriver om hvorfor absolutt ingen arter har kommet opp med flere enn to kjønn:

«Et tredje, intermediært kjønn ville produsert mellomstore kjønnsceller som verken er like gode til å overleve som eggceller eller like effektive til spredning som sædceller. Det tenkte tredje kjønnet ville rett og slett blitt utkonkurrert av de to andre. Evolusjonen har favorisert ekstremene og det er ikke rom for noen mellomting.»

Vel, i dagens samfunn favoriserer vi mangfold og mellomting. Bare se til politikernes krav om tre kjønn, så kanskje faktasjekkerne vil oppfordre professoren til å gi rom for flere kjønn i undervisningen sin fremover? Alternativt bør aktivister vurdere å komme på banen og få professoren fjernet som akademisk lønnsmottaker.

Den nevnte Ketil Slagstad i Tidsskriftet har tråkket en annen naturvitenskapelig fagperson på tærne da han skrev at det «er å fornekte biologisk kunnskap å benekte at kjønn er et spekter». Kristian Gundersen er biolog og professor i fysiologi. Han underviser i kjønnsutvikling og skriver at: «Forsøket på å konstruere biologisk kjønn som et stort mangfold kan enkelt tilbakevises.» Kanskje dette er en nyttig kilde å kontakte for en faktasjekk?

Nå er ikke jeg en profesjonell faktasjekker, det er det folk i Faktisk.no AS som er, som vil bidra til en faktabasert offentlig samtale ved å gjennomgå grunnlaget for påstander som påvirker vår oppfatning av virkeligheten.

Nå må Faktisk.no ta ansvar og fylle sin rolle. Vi ser at leger og kjendiser, kommunale helsetjenester og universiteter, politikere og byråkrater formidler kjønnsmangfold og kjønnsidentitet som om det dreier seg om anerkjente vitenskapelige sannheter. De hevder at barn kan være født i feil kropp eller tildelt feil kjønn, og der løsningen er irreversibel «kjønnsbekreftende behandling» som ofte fører til sterilitet og livsvarige bivirkninger. Spørsmålet er om Faktisk.no våger eller klarer å komme til en konklusjon om hvem som har rett og hvilket kunnskapsgrunnlag som er feil.

Inntil videre skjener «transdebatten» sidelengs, med trusler og hatefulle ytringer, med påstander og aksjoner som setter folks jobber i fare, med økende sensurering på sosiale medier og stempling av meningsmotstandere som gjør polariseringen hardere for hver måned.

Det er på tide at vi får en skikkelig faktasjekk av kunnskapen om antall kjønn og hva kjønn er som endelig grunnlag for lovverk, undervisning og politikk.

 

Truls Olufsen-Mehus er stortingskandidat for KrF i Troms og Finnmark.

Dele
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Andre skribenter
Relaterte saker