Liberal familiepolitikk kjenner ingen grenser

Familie

Debatten knyttet til nye familieformer og samlivsetikk er vanskelig, og årsaken er ofte fravær av en felles virkelighetsoppfatning. Når konservative peker på den etiske skråplaneffekten, reagerer liberale ofte med oppgitt fornærmelse, og hevder at det må være mulig å argumentere for et monogame livslange homofile forholdet, uten å bli tatt til inntekt for en alle […]

Når kristen samlivsetikk blir kriminalisert

Amnesty har gått kraftig ut mot Indremisjonsforbundet etter at det ble kjent at forbundet vil stille krav til samlivsetikk hos dem de skal ansette ved en ny folkehøyskole. Amnesty mener at det å elske er en menneskerett, og at forbundet med sin konservative ansettelsespolitikk krenker disse rettighetene. Samtidig lever vi i en tid der stadig flere uttrykker […]

Sannheten smuldrer opp foran øynene på oss

Sannheten og veien

Metodistkirken opplever for tiden en opprivende diskusjon med tanke på samlivsetikk. For mange er det muligens en perifer sak, men kikker vi nøyere etter, er det mekanismer i sving som berører oss alle.